logotyp
Login

Základní informace

Škola se představuje

Naší školu Nad Vodovodem najdete jen několik metrů od rušné Počernické ulice (velmi dobrá dopravní dostupnost) a přitom krásně umístěnou v klidné části Malešic. Přímo na naše hřiště navazuje zeleň Malešického parku. Budovu školy Nad Vodovodem postupně rekonstruujeme. Zvenku je naše základní škola příjemně vesele natřena a uvnitř se všichni snažíme, aby i atmosféra byla stejná a škola Nad Vodovodem byla příjemným prostředím pro naše žáky.

Ve školním roce 2022/2023 se o žáky stará 51 pedagogických a 9 dalších pracovníků. Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Učení pro život“. Chceme, aby výuka byla kvalitní, zajišťována odborně i pedagogicky vzdělanými pracovníky. Náš pedagogický sbor je stabilizovaný. Máme své žáky rádi a přejeme si, aby získali nejen potřebné penzum znalostí, ale aby ve škole rozvíjeli a zdokonalovali své komunikační, rozhodovací, tvůrčí a jiné volní schopnosti a vlastnosti.
Od 1.9.2006 realizujeme projekt EKOŠKOLA. V realizaci vycházíme z vytvořené Analýzy ekologického stavu školy, na kterou navazuje náš plán činností. Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní. V roce 2010 jsme získali prestižní mezinárodní titul EKOŠKOLA, který byl ve školním roce 2018/2019 počtvrté obhájen.
Škola Nad Vodovodem se účastní projektů: Zdravé město Praha, Školní mléko a Ovoce do škol, Šablony, Erasmus+, Podpora multikultury v ZŠ, OPEN 58.
Žáci 1. stupně (1.-3.r., 4.r. dle kapacitních možností) mohou navštěvovat 8 oddělení školní družiny; její místnosti jsou pěkně vybavené, aby děti mohly odpočívat, hrát si a provozovat nejrůznější volnočasové aktivity.
Obvykle ve 2. a 3. ročníku děti absolvují půlroční plavecký výcvik, obvykle v 7. ročníku lyžařský výcvik. Od 1. ročníku se vyučuje anglický jazyk, od 7. ročníku se jako druhý cizí jazyk vyučuje němčina.
Každoročně vyjíždíme na školy v přírodě a ozdravné pobyty (pokud jsou k výjezdu podmínky).
Od 8. ročníku si žáci vybírají volitelné předměty.
Škola má krásný sportovní stadion s dvěma multifunkčními hřišti s umělým povrchem, altánem a venkovní učebnou. Žáci mohou navštěvovat v odpoledních hodinách různé kroužky (sportovní, výtvarné, počítačové, hudební, jazykové).
Informace o schváleném rozpočtu a střednědobém výhledu příspěvkové organizace naleznete na webových stránkách MČ Praha 10: http://praha10.cz/mestska-cast/finance/rozpocet.aspx

Úmluva o právech dítěte
Úmluva o právech dítěte byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku.
Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:
Právo na přežití - zaručující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.
Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.
Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.
Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.
https://www.unicef.cz/odkazove_zdroje_textove_materialy/prava_deti/umluva_o_pravech_ditete-plne_zneni.pdf

Základní škola, Praha 10,
Nad Vodovodem 460/81,
příspěvková organizace


Nad Vodovodem 460/81
108 00 Praha 10

Telefon:
274 772 669

E-mail:
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

ID datové schránky: 476xib4

ZŠ nad Vodovodem

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy