logotyp
Login

Informace o ŠD

Školní družina je určena žákům 1. až 3. tříd. Je v provozu každý den od 6:30-7:40 a odpoledne od 11:40-17:30. Žáci jsou rozděleni do osmi oddělení. Kapacita družiny je v současnosti 240 žáků.  Během pobytu v družině se žáci mohou stravovat ve školní jídelně, navštěvovat kroužky, připravovat se na výuku, hrát si a sportovat. Poplatek je 450,-Kč za měsíc. Platba pololetně (tj. 2250,-Kč).
bankovní účet: 19-2000741369/0800

telefon: 722 531 198 v odpol. hodinách
JménoOddělení
Martinec Pavel1. odd: II.C+IV.A
Kejmarová Ludmila2. odd: II.B
Čápová Jitka3. odd: II.A
Kotrbáčková Helena4. odd: I.C
Schwetzová Jana5. odd: III.A+III.C
Čápová Jitka ml.6. odd: I.B
Jelínková Markéta7. odd: III.B+III.C
Fabíková Kateřina8. odd: I.A


Režim dne:


6:30   - 7:40  Ranní ŠD - hry, četba, hádanky, písničky, kreslení
11:40 - 13:30 Hygiena, oběd, odpočinková a rekreační činnost
13:30 - 15:00 Pracovně technická činnost, estetická činnost, dopravní a sportovní výchova, společenskovědní činnost, společenskoprospěšná činnost, pobyt na školním hřišti
15:00 - 16:00 Hygiena, svačina, didaktické hry, příprava na vyučování - psaní domácích úkolů, pobyt na školním hřišti
16:00 - 17:00 Četba dětských časopisů, hry dle výběru dětí, kreslení, pobyt na školním hřišti
17:00 - 17:30 Smyslové a námětové hry, individuální činnost, pobyt na školním hřišti


Školní hřiště - informace k vyzvedávání dětí

Vážení rodiče,
vzhledem k bezpečnosti a zamezení osobního kontaktu dětí s cizí osobou, je vstup na školní hřiště omezen. Vstup je povolen pouze nad velké schodiště, kde nahlásíte panu vychovateli/paní vychovatelce jméno dítěte a oddělení, do kterého chodí.
Děkujeme za pochopení.

Prázdninová školní družina

Vážení rodiče,

informujeme o nabídce prázdninové družiny. K docházce se mohou přihlásit pouze děti z 1. až 3.tříd, které jsou zapsané k docházce do ŠD.   V případě zájmu odevzdejte přihlášku ve ŠD.

prázdninový provoz ŠD v termínu 11. – 22. 7. 2022: ZŠ Solidarita;

prázdninový provoz ŠD v termínu 8. – 19. 8. 2022: ZŠ Gutova;

režim provozu ŠD je od 8 do 16h, cena 200Kč za pobyt v červenci a 200Kč za pobyt v srpnu bez ohledu na počet dní docházky do provozu ŠD + cena za obědy

v ostatní termíny jsou ZŠ a ŠD uzavřeny.

V pátek 1.7. je v provozu naše ŠD pro děti 1.-3.tříd, které jsou zapsané k docházce do ŠD. V případě zájmu odevzdejte přihlášku ve ŠD.


Navýšení školného ve školní družině

Vážení rodiče,

bohužel jsme nuceni zvýšit školné ve školní družině od 1. září 2022.

K navýšení školného na měsíční částku 450,00 Kč dochází z důvodu nárůstu provozních výdajů, především cen energií, vodného a stočného, různých oprav.
Splatnost školného za 1. pololetí je 30.9.2022

Děkujeme za pochopení
Jana Jeřábková

Základní škola, Praha 10,
Nad Vodovodem 460/81,
příspěvková organizace


Nad Vodovodem 460/81
108 00 Praha 10

Telefon:
274 772 669

E-mail:
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

ID datové schránky: 476xib4

ZŠ nad Vodovodem

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy