Jméno:
Heslo:

Základní informace

Škola se představuje

Naší školu Nad Vodovodem najdete jen několik metrů od rušné Počernické ulice (velmi dobrá dopravní dostupnost) a přitom krásně umístěnou v klidné části Malešic. Přímo na naše hřiště navazuje zeleň Malešického parku. Budovu školy Nad Vodovodem postupně rekonstruujeme. Zvenku je naše základní škola příjemně vesele natřena a uvnitř se všichni snažíme, aby i atmosféra byla stejná a škola Nad Vodovodem byla příjemným prostředím pro naše žáky.

Ve školním roce 2018/2019 se o žáky stará 48 pedagogických a 8 dalších pracovníků. Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Učení pro život“. Chceme, aby výuka byla kvalitní, zajišťována odborně i pedagogicky vzdělanými pracovníky. Náš pedagogický sbor je stabilizovaný. Máme své žáky rádi a přejeme si, aby získali nejen potřebné penzum znalostí, ale aby ve škole rozvíjeli a zdokonalovali své komunikační, rozhodovací, tvůrčí a jiné volní schopnosti a vlastnosti.
Od 1.9.2006 realizujeme projekt EKOŠKOLA. V realizaci vycházíme z vytvořené Analýzy ekologického stavu školy, na kterou navazuje náš plán činností. Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní. V roce 2010 jsme získali prestižní mezinárodní titul EKOŠKOLA, který byl ve školním roce 2014/2015 podruhé obhájen.
Škola Nad Vodovodem se účastní projektů: Zdravé město Praha,  Podpora sportovních aktivit žáků školy-projekt ÚMČ Praha 10, Školní mléko a Ovoce do škol.
Žáci 1. stupně (1.-3.r., 4.r. dle kapacitních možností) mohou navštěvovat 8 oddělení školní družiny; její místnosti jsou pěkně vybavené, aby děti mohly odpočívat, hrát si a provozovat nejrůznější volnočasové aktivity.
Ve 2. a 3. ročníku děti absolvují půlroční plavecký výcvik, v 7. ročníku lyžařský výcvik. Od 3. ročníku se vyučuje anglický jazyk, od 7. ročníku se jako druhý cizí jazyk vyučuje němčina nebo ruština. Pro zájemce je možnost jazykové přípravy od 1. ročníku formou nepovinné výuky anglického jazyka.
Každoročně vyjíždíme na školy v přírodě a ozdravné pobyty, využíváme objekt městské části Praha 10 v Janských Lázních na Černé hoře.
Od 8. ročníku si žáci vybírají volitelné předměty.
Škola má krásný sportovní stadion s dvěma multifunkčními hřišti s umělým povrchem, altánem a venkovní učebnou. Žáci mohou navštěvovat v odpoledních hodinách různé kroužky (sportovní, výtvarné, počítačové, hudební, jazykové).
Informace o schváleném rozpočtu a střednědobém výhledu příspěvkové organizace naleznete na webových stránkách MČ Praha 10: http://praha10.cz/mestska-cast/finance/rozpocet.aspx

Úmluva o právech dítěte
Úmluva o právech dítěte byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku.
Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:
Právo na přežití - zaručující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.
Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.
Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.
Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.
https://www.unicef.cz/odkazove_zdroje_textove_materialy/prava_deti/umluva_o_pravech_ditete-plne_zneni.pdf

Nástěnka

17.4.2019

Tento den se konala Koloběžkiáda, pořádaná Ekotýmem. Krátkou reportáž o akci uvidíte ve Zprávičkách na ČT:D 19.4.

23.10. - 25.10.2018

Proběhl na 2. stupni projekt
"100 LET REPUBLIKY"

25.9.2018

obrázek
Tento den v 15 hodin proběhla na hřišti školy výsadba stromu svobody.
Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460
ZŠ nad Vodovodem
stranka-virtualni-prohlidka-65
 https://zsnadvodovodem.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy