logotyp
Login

Aktuality2022/23

Sbírka pro Diakonii Broumov

Ekotým opět vyhlašuje od 27. do 29. 3. 2023 sbírku pro Diakonii Broumov – podrobné informace na webových stránkách školy.


Ekotým má svoje placky!

Členové Ekotýmu se dohodli, že si vytvoří vlastní placky. Návrhů se sešlo hned několik, a tak se hlasovalo. Nakonec se placky nechaly vyrobit podle návrhu, který získal hlasů nejvíce.


Jarní kilometry - výsledky

Tradiční soutěž tříd Ekotým vyhlásil na jarní prázdniny, takže se mohlo chodit, běhat, běhat na lyžích i jezdit na kole. Zapojení tříd nebylo tak velké jako na podzim, navíc se některé třídy stále potýkají s tím, že nejsou schopné včas a správně odeslat nachozené kilometry. Pro příští ročník upravíme pravidla pro hlášení výkonů, aby k takovýmto nejasnostem nedocházelo. Opět bylo nutné vzhledem k rozdílnému počtu žáků ve třídách stanovit pořadí podle počtu kilometrů připadajících na jednoho žáka. Nejlépe si vedla třída VI. C (celkem 1221 km, na žáka 55,5 km), která došla do Stäjkë v Albánii. Na druhém místě skončila třída VIII. A (celkem 860 km, 29,7 km na žáka), která se rozhodla navštívit švýcarskou Ženevu. A třetí místo obsadila třída VIII. B (celkem 448 km, na žáka 15,4 km), která dorazila do německého Augsburgu. Žáci těchto tříd opět obdrželi hezké sportovní ceny.  Všechny výsledky si můžete prohlédnout v přiložené tabulce.

Těšíme se na další ročník, do kterého nově zapojíme i žáky pátých tříd!
 

Třída

Kilometry celkově

Průměr na žáka (km)

Cíl

Pořadí

VI. A

25

1,1

 

9.

VI. B

0

0

---

10.

VI. C

1221

55,5

Stäjkë

1.

VII. A

151

6,1

Nová Ves u Kolína

7.

VII. B

186

7,4

Brno

6.

VII. C

174

7,6

Janské Lázně – Černá hora

5.

VIII. A

860

29,7

Ženeva

2.

VIII. B

448

15,4

Augsburg

3.

IX. A

119

4,6

 

8.

IX. B

315

11,25

Bratislava

4.

 

 

Soutěž tříd o nejhezčí grafické ztvárnění nového Ekokodexu

Ekotým vyhlásil soutěž tříd o nejhezčí grafické ztvárnění Ekokodexu – žáci se s ním nejprve seznámí, pak ho výtvarně zpracují a umístí ve své třídě. Porota vybere a odmění nejhezčí provedení Ekokodexu. Pravidla soutěže naleznete vyvěšené ve škole nebo na webových stránkách školy.

Třiďme odpad

Některým žákům se stále nedaří správně třídit odpad a kazí tak snahu těm, kteří třídí zodpovědně. Členové Ekotýmu proto budou v průběhu února až května provádět namátkové kontroly košů umístěných ve třídách. Tyto kontroly poté vyhodnotí a třídy, které si vedly nejlépe, budou odměněny.

Jarní kilometry

Ekotým po dobu prázdnin (tedy od 3. do 12. února) opět vyhlašuje soutěž tříd v chození, běhání, jízdě na kole i běhu na běžkách. Hýbejte se a své výsledky nezapomeňte hlásit třídnímu sčítači a pro kontrolu i panu učitelovi Matyskovi. A nezapomeňte se jako třída domluvit na cíli, kterého jste dosáhli, a ten také včas oznámit. Těšíme se na Vaše výkony!

Co nového v Ekotýmu

Ekotým se dohodnul na textu nového Ekokodexu, můžeme tedy vyhlásit výtvarnou soutěž na jeho grafickou podobu. Podařilo se nám dokončit analýzu školy a sestavit plán činnosti, teď se pokusíme naplánované akce zrealizovat, na některé z nich se již připravujeme. Také si ještě musíme odhlasovat nejlepší grafický návrh na placku Ekotýmu a nálepku nad vypínače.

Výsledky soutěže Hledání studánek 2022/23

Ekotým již podruhé vyhlásil soutěž v hledání studánek. Snažíme se žáky navést k tomu, aby si uvědomili, kde se pro nás tak důležitá voda v přírodě bere, navíc podpořit i jejich pobyt a pohyb v přírodě. Od listopadu do začátku ledna se tedy žáci naší školy snažili najít co nejvíce studánek a pramenů. Celkem se jim podařilo nalézt, vyfotografovat a popsat 76 rozmanitých studánek (sourozenci totiž hledali společně).  Většinou se zapojili již tradiční hledači, velkou máme radost z účasti prvňáčka. Všichni hledači budou odměněni, výsledky si můžete prohlédnout v následující tabulce.

 

Hledač studánek

Třída

Celkový počet

 nalezených studánek

Pořadí

1. stupeň

 

 

 

Antonín Stejskal

I. B

2

2. - 3.

Lucie Pejcelová

IV. A

15

1.

Laura Srpová

IV. B

2

2. - 3.

 

 

 

 

2. stupeň

 

 

 

Jiří Pejcel

VI. A

15

3.

Amálie Vatěrová

VI. A

33

1.

Anežka Rodová

VI. B

7

4.

Barbora Zadinová

VII. A

17

2.

 


Vánoční jarmark

Poslední chystanou akcí Ekotýmu v tomto kalendářním roce byl Vánoční jarmark, ale vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci bylo datum konání změněno. Doufáme, že se tedy potkáme na začátku ledna na Tříkrálovém jarmarku. Jarmark se bohužel z technických důvodů nemohl konat ani v náhradním termínu.

Světový den Ekoškol

Na pondělí 19. prosince si Ekotým přichystal akci pro žáky 4. až 9. tříd, kterou se tradičně připojil k oslavě Světového dne Ekoškol. Akce byla velmi náročná, tříd totiž přibývá, pro první stupeň bylo připraveno 7 stanovišť, pro druhý už to muselo být 10 stanovišť. Na těchto stanovištích se žáci dozvěděli o fungování Ekotýmu, zopakovali si správné třídění odpadu i důležitost předcházení jeho vzniku, připomněli si, kde všude a jak se dá šetřit energií, zkusili si rozsvítit lampičku energií z citrónů, uvědomili si důležitost vody pro náš život, ochutnali vodu balenou i z kohoutku, zopakovali si dopravní značky i ekologické způsoby dopravy, ochutnali různé ovoce i zeleninu a seznámili se s důležitostí správného výběru potravin (lokální, sezónní, vhodné pro dobrou životosprávu). Na každém stanovišti třída za správné odpovědi získala body, celkové výsledky budou vyhlášeny po prázdninách a nejlepší třídy budou odměněny. Tabulka s podrobnými výsledky jednotlivých tříd je vyvěšena na nástěnce Ekotýmu.

Fond Sidus

V posledním týdnu před vánočními prázdninami členky Ekotýmu navštívily třídy I. stupně s výrobky, které nám každoročně zasílá Fond Sidus. Děti si mohly zakoupit náramek se zvířátky, magnetickou záložku do knížky, notýsek nebo přívěsek na klíče a tím přispět fondu, který podporuje nemocné děti v celé České republice. Tentokrát se pro fond vybralo téměř 4000,- Kč, všem, kteří přispěli, moc děkujeme.

Hledání studánek

Soutěž ve hledání studánek se v loňském roce účastníkům moc líbila, a tak se Ekotým rozhodl, že ji zopakuje. Vody si musíme vážit, zkusme tedy najít další krásné studánky. Pravidla soutěže naleznete vyvěšená ve škole nebo na webu školy.

Co nového v Ekotýmu

Ekotým intenzivně pracuje – pustili jsme se do přepracování Ekokodexu, aby byl výstižný, jednoduchý a pro všechny snadno zapamatovatelný. Také se na schůzkách věnujeme zhodnocení silných a slabých stránek školy, abychom se mohli lépe zaměřit na to, co se nám nedaří. Někteří pracují na grafických návrzích nových nálepek k vypínačům a placek Ekotýmu, abychom mohli vybrat nejpovedenější. A samozřejmě se připravujeme na Světový den Ekoškol, k jehož oslavě se akcí pro žáky 4. až 9. tříd připojíme 19. prosince.

Měření CO2 ve třídách během výuky

První listopadový týden zástupkyně z Ekotýmu opět kontrolovaly kvalitu vzduchu ve třídách pomocí senzoru Pasco na měření koncentrace CO2 přibližně 10 až 15 minut po začátku hodiny. Výsledky nejsou vůbec dobré, ve většině tříd je koncentrace CO2 poměrně vysoká. To může mít za následek bolesti hlavy, únavu, zhoršenou koncentraci. Je jasné, že musíme šetřit energiemi, ale je potřeba také větrat, a to několikrát během hodiny (samozřejmě i o přestávce) – krátce a intenzivně. Tabulky s naměřenými hodnotami v jednotlivých učebnách jsou na nástěnkách Ekotýmu, aby se s nimi mohli všichni žáci a vyučující seznámit. Měření určitě zopakujeme.

Podzimní kilometry - výsledky

Ekotým již tradičně vyhlásil soutěž tříd v chození, běhání a tentokrát i jízdě na kole. Byl zvolen týden, kdy byly podzimní prázdniny a státní svátek, aby se mohlo zapojit co nejvíce žáků. Chceme, aby pohyb na čerstvém vzduchu byl pro všechny samozřejmostí a upřednostňovali jsme chůzi a jízdu na kole před jízdou dopravními prostředky.

Během týdnu soutěže měly třídní kolektivy z II. stupně dojít, doběhnout nebo dojet na kole co nejdál a vymyslet, jakého cíle se jim podařilo dosáhnout. Kilometry ujeté na kole se počítaly poměrnou částí. Žáci svoje výkony zaznamenávali v mobilní aplikaci, výsledky zasílali zvolenému třídnímu sčítači a pro kontrolu i vyučujícímu tělesné výchovy, kterému tímto děkujeme za pomoc.

Velkou radost máme z toho, že se tentokrát zúčastnily opravdu všechny třídy. Na druhou stranu aktivita některých tříd polevila a počty kilometrů jsou celkově menší oproti předcházejícím soutěžím. Vzhledem k velmi rozdílnému počtu žáků ve třídách bylo opět nutné stanovit pořadí podle počtu kilometrů připadajících na jednoho žáka. Nejlépe si vedla třída VIII. B (celkem 907 km, na žáka 31,3 km), který došla do Amsterodamu. Na druhém místě skončila třída IX. B (celkem 689 km, 24,6 km na žáka), která se rozhodla navštívit Berlín. A třetí místo obsadila třída VI. C (celkem 339 km, na žáka 14,7 km), která dorazila do Salzburgu. Žáci těchto tříd opět obdrželi hezké sportovní ceny.  Všechny výsledky si můžete prohlédnout v přiložené tabulce. Těšíme se na Jarní kilometry!

Třída

Kilometry - celkově

Průměr na žáka (km)

Cíl

Pořadí

VI. A

294

13,4

Norimberk

6.

VI. B

158

7,5

Kudowa-Zdrój

7.

VI. C

339

14,7

Salzburg

3.

VII. A

330

12,7

Würzburg

5.

VII. B

112

4,5

Hradec Králové

9.

VII. C

92

3,8

Hradec Králové

10.

VIII. A

148

5,1

Zadar

8.

VIII. B

907

31,3

Amsterodam

1.

IX. A

317

12,7

Brno

4.

IX. B

689

24,6

Berlín

2.


Potravinová sbírka – poděkování

Děkujeme mnohokrát všem, kteří do sbírky přispěli. Trochu nás mrzí, že množství nasbíraných potravin a drogerie bylo menší, než jsme očekávali. Zejména žáci z druhého stupně se zapojili velmi málo. Zástupci z Potravinové banky si pro vše přijeli a děkovali, že jsme takovou akci zorganizovali.


Potravinová sbírka

Ekotým se připojil k celonárodní potravinové sbírce a vyhlásil sbírku pro Potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj ve dnech 8. a 9. listopadu. Chceme pomoci lidem, kteří mají potravin nedostatek, a upozornit na často zbytečné plýtvání potravin těmi, kteří tento nedostatek nepociťují.


Podzimní kilometry

Od 21. do 30. října Ekotým opět vyhlásil soutěž tříd v chození, běhání a tentokrát i jízdě na kole. Chceme, aby se žáci naučili upřednostňovat chůzi nebo jízdu na kole před jízdou dopravními prostředky.

Kontrola tříd

Předseda Ekotýmu se ujal kontroly tříd. Zvýšil se nám počet žáků, takže využíváme další místnosti, je nutné, aby proběhla kontrola, zda jsou všude koše na tříděný odpad, teploměry, nálepky na vypínačích, atd., aby se vše mohlo doplnit.

Bodování tříd I. i II. stupně

Od října se rozběhlo bodování tříd, kdy zástupci Ekotýmu kontrolují např. správné třídění odpadu, zhasnutá světla, vytažené žaluzie, prostředí tříd, atd. Dříve tato soutěž probíhala jenom na II. stupni, ale zástupci Ekotýmu z I. stupně se dohodli, že se v letošním školním roce budou hodnotit i třídy mladší. Soutěžit se bude v průběhu celého školního roku, nejlepší třídy budou odměněny.

Další akce Ekotýmu

Ekotým se po pandemii snaží navázat na úspěšné akce, takže na podzim toho máme naplánováno docela hodně a je potřeba vše připravit (Bodování tříd, Kontrolu tříd, Podzimní kilometry, Měření CO2 ve třídách během výuky, Světový den Ekoškol, Vánoční jarmark). Také chceme provést analýzu školy, zamyslet se, co se nám líbí, daří, v čem bychom se mohli zlepšit. A na to potřebujeme více času, takže jsme se dohodli, že se Ekotým bude scházet ráno před výukou.

Den s přírodou

V sobotu 15. října společnost Naše Malešice pořádala v Malešickém lesíku na pikništi Den s přírodou. Náplň celého dne byla pestrá – čištění a výroba ptačích budek, různé workshopy – např. nápady na znovuvyužití oblečení vhodnou úpravou, háčkování, skládání origami ze starých novin, moštování jablek, divadlo společnosti Ekodomov. V průběhu této akce náš Ekotým v rámci projektu „Podpora multikultury v ZŠ Nad Vodovodem“ uspořádal komunitní osvětové setkání. Účastníky setkání seznámil se svojí činností. Předseda Ekotýmu nejprve přítomným vysvětlil, co je to program Ekoškola, jak funguje a co je potřeba, aby škola titul Ekoškola získala. Potom se představili zástupci jednotlivých skupinek. Každá ze skupinek si připravila informace o svých aktivitách a akcích, kterým se věnují v rámci Ekotýmu ve škole a v jejím okolí, a také vysvětlila účastníkům, jak i oni sami se můžou šetrněji chovat k přírodě. Po této prezentaci se Ekotým věnoval aktivitám, které si pro děti i dospělé připravil – třídění a recyklaci odpadu, ankety o dopravě, prostředí, vodě, jídle a energii. Žáci se nebáli hovořit a diskutovat s dospělými na téma životní prostředí. Potom následovala přednáška Ing. Hany Krouské, která představila kroužek Šetrně k přírodě a jeho aktivity. Na názorných příkladech ukazovala, jak můžeme zmenšit negativní dopady našeho chování na přírodu. Zdůraznila důležitost předávání těchto informací mezi generacemi.

Sbírka pro Diakonii Broumov

První akcí Ekotýmu bylo nakonec zorganizování sbírky pro Diakonii Broumov, která proběhla 10. a 11. října 2022. Navázali jsme tak na sbírky organizované již před pandemií. Chceme, aby se starší oblečení ještě znovu použilo - pomohlo potřebným nebo se dále smysluplně zpracovalo. Množství nasbíraného textilu bylo oproti minulým sbírkám menší, zároveň se mnoho rodičů ptalo na to, zda akci budeme opakovat. Zřejmě tedy nestihli oblečení vytřídit, proto tedy sbírku uspořádáme na jaře znovu. Všem, kteří se zapojili, děkujeme.


Ekotým začal pracovat

Ekotým se již sešel na první schůzce. Přivítali jsme mezi sebou čtvrťáky i další nováčky, kteří ještě v Ekotýmu nepracovali. Prvním úkolem je rozdělení do pracovních skupinek a sestavení výboru Ekotýmu. Zatím máme zvoleného předsedu a místopředsedkyni. Letošní rok bude velmi náročný, naše škola bude obhajovat titul Ekoškola. A hned první akce pro veřejnost – osvětové odpoledne věnované životnímu prostředí – nás čeká v průběhu září nebo října.

Základní škola, Praha 10,
Nad Vodovodem 460/81,
příspěvková organizace


Nad Vodovodem 460/81
108 00 Praha 10

Telefon:
274 772 669

E-mail:
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

ID datové schránky: 476xib4

ZŠ nad Vodovodem

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy