Login

ŠVP

Učební plán

1. stupeň

Předmět1.ročník2.ročník3.ročník4.ročník5.ročník
Český jazyk89987
Cizí jazyk11333
Matematika45555
Prvouka223--
Přírodověda---12
Vlastivěda---22
Hudební výchova11111
Výtvarná výchova11122
Praktické činnosti11111
Tělesná výchova22222
Informatika----1
Týdenní dotace2022252526


2. stupeň

Předmět6.ročník7.ročník8.ročník9.ročník
Český jazyk4444
Cizí jazyk3333
Další cizí jazyk-222
Matematika4455
Chemie--22
Fyzika2222
Přírodopis22-2
Dějepis2222
Zeměpis2211
Občanská výchova1111
Hudební výchova1111
Výtvarná výchova2211
Praktické činnosti1111
Volitelné předměty--12
Tělesná výchova3222
Výchova ke zdraví112-
Informatika1111
Týdenní dotace29303132


Volitelné předměty

8. ročník9. ročník
Seminář z českého jazyka       Seminář z českého jazyka
 Konverzace v anglickém jazyce
 Konverzace v německém jazyce

Učební osnovy

Člověk a společnost

DějepisDějepis

Občanská výchovaObčanská výchova

Člověk a svět prace

Praktické činnostiPraktické činnosti

Matematika a její aplikace

MatematikaMatematika

Nástěnka

17.4.2019

Tento den se konala Koloběžkiáda, pořádaná Ekotýmem. Krátkou reportáž o akci uvidíte ve Zprávičkách na ČT:D 19.4.

23.10. - 25.10.2018

Proběhl na 2. stupni projekt
"100 LET REPUBLIKY"

25.9.2018

obrázek
Tento den v 15 hodin proběhla na hřišti školy výsadba stromu svobody.
Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460
ZŠ nad Vodovodem
stranka-virtualni-prohlidka-65
 https://zsnadvodovodem.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy