Login

Aktuálně z naší školy Základní škola Nad Vodovodem, Praha 10

Školní rok 2019/2020

Poděkování

Vážení rodiče,
rádi bychom Vám poděkovali za Vaši spolupráci a pomoc dětem při dálkovém vzdělávání. Tato nelehká situace všem přinesla neocenitelné zkušenosti a nové možnosti. Pochvala patří také většině našich žáků za jejich aktivitu, snahu a zodpovědný přístup ke svému učení. Děkujeme za Vaši podporu a důvěru. Všem přejeme krásné léto a těšíme na setkání v příštím školním roce. 
Jana Jeřábková, ředitelka školy

Prázdninový provoz kanceláře školy: 8 - 13 hod.

Informace pro budoucí prvňáčky

1.9.20201.9.2020

I.AI.A

I.BI.B

I.CI.C

Informace k vydávání vysvědčení 26.6.2020

Vážení rodiče,
vyzvednutí vysvědčení v pátek 26.6. není nezbytné. Žáci obdrží vysvědčení v září nebo lze vyzvednout vysvědčení v době letních prázdnin v dopoledních hodinách v kanceláři školy. Žáci 1. stupně, kteří v současnosti prezenčně navštěvují školu, obdrží vysvědčení ve školních skupinách.

Rozpis vydávání vysvědčení na školním hřišti:
8:00 - 8:30       5. ročníky
9:00 - 9:30       3. a 4. ročníky
10:00 - 10:30   6. až 8. ročníky
11:00 - 11:30   1. a 2. ročníky
12:00 - 13:00   9. ročníky

Jana Jeřábková, ředitelka školy

Prázdninové skupiny ŠD

Vážení rodiče,
školní družiny základních škol Malešice budou v době letních prázdnin otevřeny formou prázdninových skupin takto:
29. 6. – 10. 7. 2020 ZŠ Nad Vodovodem
13. 7. – 24. 7. 2020 ZŠ Hostýnská

Pouze pro žáky 1.-3. ročníků
Provoz: 8 – 16 hodin při dodržování platných epidemiologických a hygienických opatření 
Úplata: za pobyt činí 200,-/každá škola (čísla účtů jsou uvedena v přihláškách) 
Stravování: cena pro děti – dle věkové kategorie dítěte, v tomto případě 1. – 3. ročník, dotovaná cena: 29,-Kč Placení obědů uskutečněte na stávající stravovací účty. Vařit se bude jeden druh hlavního jídla.

Zákonní zástupci přihlásí své děti nejpozději do 15. 6. 2020, k tomuto datu splatnosti musí být také provedená platba na příslušný účet školy (uveden v přihlášce).

Přihlášky posílejte na konkrétní školu dle termínu :

Informace k závěrečnému hodnocení

informaceinformace

Organizační informace

1. Učebnice:
Žáci 1.st. budou vracet a obdrží nové učebnice v září, odcházející žáci musí řešit individuálně s třídním učitelem nebo v kanceláři školy.
Žáci 6.-8.r. mohou vracet učebnice na poslední třídnické hodině dle obrženého rozpisu (pro vstup do školy nutné čestné prohlášení), nové učebnice obdrží v září. Pokud tak neučiní proběhne výměna učebnic v září. Odcházející žáci musí řešit individuálně s třídním učitelem nebo v kanceláři školy. Žáci 9.r. obdrží informace o  třídnických hodinách po přijímacích zkouškách.
2. Vyklizení šatních skříněk:
Žáci 1.st. (kteří se nyní neúčastní vzdělávacích aktivit prezenčně): skříňku je možno vyklidit individuálně v době 9 - 15 hod., jindy případně po domluvě s třídním učitelem nebo v kanceláři školy
Žáci 2.st.: k vyklizení šatní skříňky využít termín poslední třídnické hodiny, jindy případně po domluvě s třídním učitelem nebo v kanceláři školy.
3. Vyzvednutí věcí ze třídy:
Nutno řešit individuálně s třídním učitelem.


Informace pro rodiče žáků 6. - 8. ročníku

Vážení rodiče,
veškeré informace k osobní účasti žáků od 8.6.2020 za účelem konzultací nebo třídnických hodin Vám byly zaslány přes zprávy Komens v systému Bakaláři.
Jana Jeřábková, ředitelka školy

Informace pro přihlášené žáky k 25.5.2020

Vážení rodiče,
informace Vám byly zaslány přes zprávy Komens v systému Bakaláři.
Jana Jeřábková, ředitelka školy

Přítomnost žáků 1.stupně od 25.5.2020

Vážení rodiče,
níže naleznete informace o hygienických a provozních podmínkách účasti žáků 1.stupně na vzdělávacích aktivitách ve škole od 25.5.2020. Současně zde naleznete i přihlášku a čestné prohlášení.
Přihlášku je nutné odevzdat do 18.5.2020, 8:00 hod. emailem: ucast@zsnadvodovodem.cz nebo ve vrátnici školy (8-12 hod.)
Děkuji za pochopení.
Jana Jeřábková, ředitelka školy

Informace k pronájmům v budově školy

Škola zůstane pro veřejnost uzavřena až do konce tohoto školního roku. Nevyčerpané hodiny Vám budou nahrazeny v novém školním roce.

Děkujeme za pochopení
Jana Jeřábková, ředitelka školy


Informace pro rodiče žáků 9.tříd - příprava na přijímací zkoušky od 11.5.2020

základní informacezákladní informace

čestné prohlášeníčestné prohlášení

Výsledky zápisu do 1.tříd

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne v září první školní den po slavnostním přivítání nových žáků. Organizace prvního školního dne bude upřesněna. Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě je možno si v případě zájmu vyzvednout ve dnech 12.5. - 14.5. v době od 13 do 15 hodin v kanceláři školy.
Informace o rozdělení dětí do tříd budou zveřejněny v průběhu prázdnin.

výsledky zápisu do 1.tříd

Hodnocení žáků za 2.pololetí šk. roku 2019/2020

Vážení rodiče,
škola bude při hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 postupovat dle vyhlášky MŠMT.
Upřesnění (včetně způsobu předávání vysvědčení) bude zveřejněno později.
Jana Jeřábková, ředitelka školy


Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Vážení rodiče,
níže najdete informace od výchové poradkyně Mgr. Z. Holé k přijímacímu řízení na střední školu.

Pro usnadnění domácí výuky můžete využít i nabídku nakladatelství učebnic, např. www.alter.cz , www.fraus.cz, https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp,  https://edu.ceskatelevize.cz/ 
Hodně sil ve vaší dočasné domácí škole!
Přihlášení do Bakalářů:

Více

Školní družina

Vážení rodiče,
poměrnou část poplatků za školní družinu vrátíme zpět na účty odesilatelů (najednou – po opětovném zahájení docházky do školy). Vratka za měsíc březen činí 273 Kč, celoměsíční poplatek 400 Kč. V případě potřeby okamžitého vrácení březnové úplaty nás, prosím, kontaktujte emailem: zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

Mgr. Jana Jeřábková, ředitelka školy


Zápis pro školní rok 2020/2021

23.03. 2020
Vážení  rodiče,
veškeré informace k průběhu zápisu naleznete v záložce Zápisy do 1.ročníku. Více
16.03. 2020
Vážení rodiče,
z důvodu nařízení Vlády ČR o omezeném pohybu obyvatel je provoz vrátnice ukončen. V případě potřeby nás, prosím, kontaktujte emailem nebo telefonicky.
Děkujeme za pochopení
Mgr. Jana Jeřábková

Zároveň upozorňuji na vysílání ČT2 „UčíTelka“ pro děti z prvního stupně, „Odpoledka“ pro děti z 2. stupně a přípravu na přijímačky v úterý a ve čtvrtek na ČT1.


14.03. 2020
Vážení rodiče a žáci,
učivo do 20.3. je v sekci Třídy, dále budeme k zadávání práce využívat IS Bakaláři (výuka-přehled výuky, třídní kniha, výukové zdroje, dokumenty). Učitelé tam budou postupně vkládat výukové materiály, odkazy na procvičování, žáci bodou mít možnost zpětné vazby - elektronicky zasílat příslušným učitelům vypracované úkoly ke konzultaci. Budeme průběžně upřesňovat. Děkujeme za pochopení.
Pokud potřebujete přístupová hesla, prosím, požádejte třídního učitele nebo vedení školy a budou vám zaslána.
11.03. 2020
Prosíme rodiče, aby v případě zjištění onemocnění COVID-19 u dítěte nebo rodinného příslušníka informovali o této skutečnosti školu. Děkujeme

Škola vydává na základě žádosti rodiče (email, tel.) potvrzený tiskopis "Žádost o ošetřovné".

Práce pro žáky  (zatím do 20.3.) je v sekci Třídy.

Provoz vrátnice je do 13.3.:  do 18 hodin
                         do 20.3.:  do 17 hodin
Pracovní sešity apod. žáků, kteří v předchozích dnech chyběli (1.st.), jsou k vyzvednutí na vrátnici.


10.03. 2020

Od středy 11.3.2020 bude škola do odvolání uzavřena (dle nařízení vlády). To znamená, že nebude v provozu ani školní jídelna, ani školní družina. Zrušeny jsou všechny akce (např. Noc s Andersenem). Práce pro žáky bude v následujících dnech upřesněna.
Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány. 


Informace MŠMT ke koronaviru

Více

Informace

07.03. 2020
Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost následujícímu opatření:
Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem i přechodným pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů.

http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html

Žádáme rodiče o dodržování tohoto opatření. Děkujeme.

Informace

27.02. 2020
Prosíme rodiče žáků vracejících se ze zahraničí (z oblastí s výskytem koronaviru), aby sledovali zdravotní stav a zodpovědně přistupovali k event. příznakům onemocnění a včas kontaktovali hygienickou stanice nebo vyhledali lékařskou pomoc či zajistili případnou preventivní karanténu svých dětí. Děkujeme.
Další informace : Hygienická stanice
Ve dnech 29.6. a 30.6.2020 bude vyhlášeno ředitelské volno.

Informace

Nabídka kroužků Více
Školní družina Více
Školní jídelna Více
Kraje pro bezpečný internet
Do 15.11.2019 probíhá soutěž žáků související s bezpečností na internetu. Dospělí si mohou nesoutěžně ověřit své rodičovské znalosti.
www.kpbi.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O ZŠ Nad Vodovodem

Naší školu Nad Vodovodem najdete jen několik metrů od rušné Počernické ulice (velmi dobrá dopravní ...
Více informací

Nástěnka

Ve dnech 29.6. a 30.6.2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460
ZŠ nad Vodovodem
stranka-virtualni-prohlidka-65
 https://zsnadvodovodem.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy