Login

Aktuality

2017/2018

Koloběžkiáda

V úterý 24. dubna pořádal Ekotým již tradiční akci pro žáky 2. až. 5. tříd -  Koloběžkiádu. Děti plnily různé úkoly, zopakovaly si pravidla a bezpečnost silničního provozu, základní zásady první pomoci. Počasí nám přálo, všechny disciplíny se líbily, velkým zpestřením byla ukázka krasojízdy a jízdy na jednokolce. Dík za to patří Elišce Řasové ze VI. A a její sestře Štěpánce, které už sice naši školu nenavštěvuje, ale byla ochotná na akci opět přijít.


Měření CO2, anketa - odpady a akce jídlo
Ekotým v tomto roce v období leden až březen dvakrát zopakoval měření CO2 ve třídách během výuky. Žáci ze skupiny Prostředí stejně jako v roce loňském obcházeli 15 až 20 min po začátku vyučovací hodiny jednotlivé třídy a pracovny a pomocí měřidla PASCO se senzorem měření CO2  zapisovali naměřené hodnoty koncentrace CO2. Hodnoty se opět od sebe značně lišily, vyhodnocení a tabulky jsou vyvěšeny na nástěnce Ekotýmu.

Další akcí Ekotýmu – tentokrát skupinky Odpady – je celoškolní anketa nakládání s odpady. Žáci Ekotýmu obcházejí všechny třídy, každý žák pak anonymně odpovídá na otázky na třídění a minimalizaci odpadu v domácnosti. Výsledky budou po vyhodnocení vyvěšeny na nástěnce Ekotýmu.

Skupinka Jídlo zase navštěvuje třídy s povídáním o zacházení s jídlem – týká se to především nakupování, skladování, plýtvání, výběru domácích potravin. V každé třídě nechávají k tomuto tématu i brožurku, do které mohou žáci nahlédnout.


Světový den Ekoškol

V loňském roce se nám podařilo oslavu Světového dne Ekoškol zorganizovat jinak, než v předchozích letech, a velmi se to povedlo. A tak jsme letošní oslavu opět nasměřovali na poslední týden před Vánocemi a opět jsme si pro žáky třetích až devátých tříd připravili různá stanoviště Ekotýmu – vlastní seznámení s fungováním Ekotýmu a jednotlivé pracovní skupinky – voda, energie, doprava, odpady, prostředí a nově i jídlo. Na posledním stanovišti žáci jednotlivých tříd hodnotili naši školu – co se jim líbí a nelíbí. Na stanovištích měli jednotlivé skupinky připraveny poučná povídání, soutěže, kvízy. Nakonec jsme vyhodnotili nejlepší třídy z I. stupně a z II. stupně. Na I. stupni zvítězila V. B, před III. C a IV. C. Na II. stupni zvítězila IX. A, o druhé až třetí místo se podělila VII. A a VIII. A. Nejlepší třídy dostaly drobnou odměnu.

Vánoční jarmark

Ve středu 20. prosince se již tradičně konal Vánoční jarmark. Jako každý rok byl zahájen vystoupením kroužku sportovního aerobiku pod vedení paní Strakošové. Tentokrát nám děvčata předvedla dvě pěkné sestavy na hudbu z muzikálu Rebelové. Závěr jarmarku - také již tradičně - patřil sboru pod vedením paní učitelky Daniely Volejníkové. Zazpívat si spolu se sborem mohli i rodiče. Občerstvení v kuchyňce společně připravili žáci obou devátých tříd. Každá třída pak měla na stáncích spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Členové Ekotýmu se jako každý rok ujali prodeje ozdob se zvířátky zaslaných Fondem Sidus, který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Opět musím poděkovat všem žákům, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.

Členové Ekotýmu se dohodli, že se zkusí věnovat dalšímu tématu Ekoškoly – Jídlo a svět. V letošním roce máme tedy 6 pracovních skupinek. Všechny skupinky momentálně intenzivně pracují na přípravě Světového dne Ekoškol, který bude organizován podobně jako v loňském roce, tedy třídy budou postupně navštěvovat jednotlivá stanoviště skupinek. Tam se dozvědí něco zajímavého a zároveň i budou plnit úkoly. Nakonec bude opět vyhodnocena nejúspěšnější třída z I. a II. stupně.

Ekotým se v tomto školním roce zatím sešel pouze jednou. Zájem o práci je veliký, ale volba zástupců se v některých třídách poněkud protáhla, takže teprve teď je Ekotým kompletní. Tím pádem ještě nemáme rozdělené členy do jednotlivých pracovních skupinek a také není dohodnutý celý výbor Ekotýmu. Ale vedení se již ujala Aneta Hendrychová ze třídy VII. A, pomáhat jí v tom budou Eliška Nová a Laura Kemerová, taktéž ze VII. A. Také bodování tříd na druhém stupni již začalo, to si vzali na starosti Kuba Bendzák ze VIII. A a Jenda Macák ze VI. A.

Na další schůzce se budeme věnovat především plánování akcí na tento školní rok, v těch osvědčených budeme pokračovat – Světový den Ekoškol, Vánoční jarmark, Papír za papír, Koloběžkiáda….
Nástěnka

25.9.2018

obrázek
Tento den v 15 hodin proběhla na hřišti školy výsadba stromu svobody.
Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460
ZŠ nad Vodovodem
stranka-virtualni-prohlidka-65
 https://zsnadvodovodem.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy