Login

Aktuality

2018/2019

Nálepky na vypínače

Ekotým v průběhu podzimu provedl analýzu školy a sestavil plán činnosti – můžete se s nimi seznámit na nástěnce umístěné mezi 2. a 3. patrem. Ke zjištěným nedostatkům mimo jiné patřila absence popisu vypínačů především v učebnách – ne vždy a všem bylo jasné, kterým vypínačem se zapíná řada světel u dveří a kterým řada u oken.  Řadu u oken není nutné tak často využívat, byla někdy zbytečně rozsvěcována, a proto se Ekotým rozhodl vytvořit popisky vypínačů. Ty jsou nyní postupně do tříd na vypínače nalepovány.

Měření CO2

I v letošním roce se Ekotým rozhodl změřit hodnoty CO2 ve třídách během výuky. Členové skupinky prostředí na konci ledna obcházeli třídy se senzorem PASCO a 20 minut po začátku výuky měřili hodnoty CO2. Zdá se, že někteří letos trochu pozapomněli na nutnost čerstvého vzduchu – výsledky jsou k nahlédnutí na nástěnce Ekotýmu ve sborovně. Měření ještě jednou zopakujeme na konci února.

Vánoční jarmark

Ve středu 19. prosince se opět konal Vánoční jarmark. Jako každý rok byl zahájen vystoupením kroužku sportovního aerobiku pod vedení paní Evy Strakošové. Následovalo vystoupení Elišky Nové, která zatančila irské tance. Závěr jarmarku patřil sboru pod vedením paní učitelky Daniely Volejníkové. Zazpívat si spolu se sborem mohli i rodiče. Občerstvení v kuchyňce společně připravili žáci obou devátých tříd. Každá třída pak měla na stáncích spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Členové Ekotýmu se znovu ujali prodeje výrobků zaslaných Fondem Sidus (letos magnetických záložek do knížky), který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Na svém stánku také Ekotým seznamoval zájemce s fungováním Ekotýmu na naší škole, s výsledky naší analýzy a plánem činnosti.  Chtěla bych poděkovat všem žákům, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.


Světový den Ekoškol

I v letošním školním roce se Ekotýmu podařilo zorganizovat oslavu Světového dne Ekoškol. Díky zkušenostem z předchozích let se akce zúčastnili žáci až od čtvrté třídy, pro ty menší Ekotým opět připraví program jiný. Každá pracovní skupinka měla svoje stanoviště, kde se žáci něco nového dozvěděli, svoje znalosti pak uplatnili při řešení kvízů, křížovek i praktických úkolů. Jedno stanoviště bylo stanoviště Ekotýmu, kde byli žáci seznámeni s fungováním Ekotýmu v naší škole. V soutěžích si na I. stupni nejlépe vedla třída V. C, na druhém místě skončila třída IV. A a na třetím třída V. A. Na druhém stupni nejlepší znalosti prokázali žáci IX. A, druzí byli žáci VII. B a třetí pak žáci IX. B. Nejlepší třídy dostanou drobnou odměnu.

V Ekotýmu je nás letos rekordních 42!

Ekotým a celou naši školu v letošním školním roce čeká velmi náročný úkol – po čtyřech letech bychom rádi obhájili titul Ekoškola. Zájem o práci v Ekotýmu je veliký, ale volba zástupců se v některých třídách poněkud protáhla, takže teprve na začátku října se podařilo sestavit kompletní Ekotým. Členové se již zvládli rozdělit do jednotlivých pracovních skupinek, chybí nám však dořešit výbor Ekotýmu. Vedení se opět ujala Aneta Hendrychová ze třídy VIII. A, pomáhat jí v tom budou Jaroslav Křížek z IX. B a Jakub Škréta z IX. A. Bodování tříd na druhém stupni již začalo, doufáme, že bude probíhat lépe než v loňském školním roce. Také chceme zopakovat další osvědčené akce – Světový den Ekoškol, Vánoční jarmark, Papír za papír, Koloběžkiádu….

Nástěnka

21.3.2019

Den otevřených dveří : 8 - 17 hodin

23.10. - 25.10.2018

Proběhl na 2. stupni projekt
"100 LET REPUBLIKY"

25.9.2018

obrázek
Tento den v 15 hodin proběhla na hřišti školy výsadba stromu svobody.
Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460
ZŠ nad Vodovodem
stranka-virtualni-prohlidka-65
 https://zsnadvodovodem.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy