logotyp
Login

Zápis do 1. ročníku

Zápis pro ukrajinské děti, Реєстрація українських дітей до першого класу 6.6.2022 з 14:00 до 16:00

Zápis do 1.třídy pro ukrajinské děti proběhne 6.6.2022 , 14 - 16 hodin

Реєстрація дітей з України до першого класу відбудеться 6.6.2022 з 14:00 до 16:00.

Для реєстрації потрібно мати з собою: паспорт законного представника та дитини, дозвіл на проживання – віза

Критерії прийому дітей біженців з України до першого класу загальноосвітньої школи, Прага 10, Nad Vodovodem 460/81, додаткова організація на 2022/2023 навчальний рік:

 1. Дитина з місцем фактичного проживання у відповідному шкільному окрузі нашої загальноосвітньої школи (прилягаючий район школи)

Прилягаючий район школи визначається загальнообов’язковим указом столиці міста Праги про райони загальноосвітніх шкіл

Вирішальним для даного критерію є інформація надана заявником (законним представником дитини) в день запису до першого класу.

Якщо виникне ситуація, коли вищезазначеному критерію відповідатиме більша кількість заявників ніж дозволяють можливості школи, буде проведено жеребкування за присвоєними реєстраційними номерами  серед усіх заявників.
Орієнтовна кількість прийнятих учнів через наповнюваність школи становить 0.

Navýšení kapacity 1.tříd

rozhodnutírozhodnutí

Den otevřených dveří

Školu si můžete virtuálně prohlédnout zde:

https://my.matterport.com/show/?m=sUTGxEGfJ1A

Den otevřených dveří 24.3.2022, 8:30-17 hodin.

Informace k zápisu do 1. tříd 2022/2023

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 proběhne prezenční formou 5. 4. 2022 a 6. 4. 2022

Elektronický předzápis s rezervací termínu v modulu „Zápisy online“ v systému Bakaláři bude spuštěn 7. 3. 2022, přístup zde.

Plnění povinné školní docházky dítěte začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad nebo předčasný nástup. (§36 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon) v platném znění.

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky.

Vyučovací jazyk je jazyk český.

Počet tříd, které budou pro školní rok 2022/2023 otevřeny, závisí na počtu dětí, které dorazí k zápisu. Maximálně budou otevřeny tři první třídy.  Nejvyšší kapacita všech prvních tříd pro školní rok 2022/2023 je maximálně 70 žáků.

Kritéria k přijetí žáků do 1. třídy: zde

Pro hladký průběh zápisu se, prosím, zaregistrujte na předzápis a vyberte si termín k osobní účasti ve škole.

K zápisu je nutné si přinést:

  •      Vyplněný formulář žádosti o přijetí (ke stažení zde)
  •      Rodný list dítěte
  •      Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (případně jiný doklad totožnosti)
  •      Rozhodnutí o odkladu v případě, že jde dítě k zápisu po odkladu

Pokud zápis vyřizuje v zastoupení jiná osoba než zákonný zástupce dítěte, je nezbytné, aby doložila úředně nebo soudně ověřené své oprávnění dítě v dané věci zastupovat.

Odklad školní docházky:

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze využít zákonnou možnost odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok.

Žádat o odklad lze pro děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016.

V případě odkladu vyplní rodiče (zákonní zástupci) žádost o odklad, kterou odevzdají při zápisu a nejpozději do 30. dubna 2022 doloží doporučení odkladu školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Předčasný nástup do školy:

K zápisu mohou přijít i děti narozené v době od 1. 9.2016 do 31. 12. 2016. V tomto případě rodiče (zákonní zástupci) vyplní žádost o předčasný nástup do školy, kterou odevzdají při zápisu a nejpozději do 30.dubna 2022 doloží doporučení školského poradenského zařízení, u dětí narozených od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 je třeba ještě doložit doporučující vyjádření odborného lékaře.

 

Rodiče (zákonní zástupci) mají právo nahlédnout do spisu vedení žádosti a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této věci se mohou dostavit do školy 20.4.2022 od 15 do 16 hod a svého práva využít.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do 1. ročníku bude oznámeno ředitelkou školy zveřejněním seznamu přidělených registračních čísel na veřejně přístupném místě – vývěska školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup www.zsnadvodovodem.cz do 30 dnů ode dne konání zápisu.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné Rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává. Rozhodnutí o přijetí pro každé dítě zvlášť je vyhotoveno a uloženo ve spisu. Zákonný zástupce může na písemné vyžádání obdržet stejnopis Rozhodnutí o přijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Rozhodnutí o zamítnutí odkladu je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Rozhodnutí o povolení odkladu nespadá do režimu správního řízení, je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

 

Případné dotazy rádi zodpovíme:
tel.: 274772669
jana.jerabkova(zavináč)zsnadvodovodem.cz

 

Základní škola, Praha 10,
Nad Vodovodem 460/81,
příspěvková organizace


Nad Vodovodem 460/81
108 00 Praha 10

Telefon:
274 772 669

E-mail:
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

ID datové schránky: 476xib4

ZŠ nad Vodovodem
 https://zsnadvodovodem.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy