Jméno:
Heslo:

Zápis do 1. ročníku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 (č. j. MSMT-12639/2020-1).

Zápis k povinné školní docházce se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a pokud možno i bez přítomnosti jejich zákonných zástupců.

Žádosti ke vzdělávání v 1. ročníku budou přijímány elektronicky od 1. do 8. 4. 2020
(ve zcela výjimečném případě osobně po telefonické nebo e-mailové dohodě)
, přičemž poslední den pro zahájení správního řízení je 8. 4. 2020. 
Rozhodnutí ve správním řízení bude učiněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat apod. nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

 Potřebné dokumenty k přijetí dítěte :

1. Žádost o přijetí k povinné školní docházce
    (stáhněte si na webu školy viz níže)

2. Rodný list dítěte - prostá kopie
    (naskenovaný nebo ofocený)

3. Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

 Potřebné dokumenty k odkladu školní docházky :

1. Žádost o odklad školní docházky
   (stáhněte si na webu školy viz níže)
2. Doporučení poradenského zařízení
    
(PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky - kopii
3. Doporučení lékaře nebo klinického psychologa
    
k odkladu školní docházky - kopii
4. Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat


 Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání / žádosti o odklad školní docházky budou přijímány některým z následujících způsobů:      

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu

    zapis@zsnadvodovodem.cz (zprovozněna od 1.4.2020)

prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky 476xib4)

poštou (Základní škola, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10)

ve výjimečných případech osobní podání
(nutná telefonická 274772669 nebo emailová domluva jerabkovaj@zsnadvodovodem.cz)

(pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků, např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů po dohodě s vedením školy)

Pokud zápis vyřizuje v zastoupení jiná osoba, než zákonný zástupce dítěte je nezbytné, aby doložila úředně či soudně ověřené své oprávnění dítě zastupovat.

Ke každé žádosti přidělíme kód, o kterém vás budeme informovat na e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti o přijetí. Podle tohoto kódu se budete dále orientovat. Pokud zjistíme, že žádost je neúplná nebo je potřeba něco upřesnit, budeme vás kontaktovat. Místo trvalého pobytu dítěte bude u spádových dětí naší školy ověřováno z výpisu evidence obyvatel.

 O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitelky školy. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním poštou. Rozhodnutí o odkladu bude doručováno osobním převzetím (po předchozí dohodě) či poštou, povolení odkladu nespadá do správního řízení.

Mgr. Jana Jeřábková

ředitelka školyNástěnka

obrázek
Dne 3.12. vystoupili členové oddílu sportovního aerobiku pod vedením paní E. Strakošové na Vánočních trzích na Kubánském nám.
Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460
ZŠ nad Vodovodem
stranka-virtualni-prohlidka-65
 https://zsnadvodovodem.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy