logotyp

Ekokodex

všech žáků i pracovníků Základní školy Praha 10, Nad Vodovodem 460

  • Chováme se k sobě kamarádsky.

  • Chráníme zdraví své i ostatních.

  • Pečujeme o pořádek a čistotu ve škole a jejím okolí - pořádáme Den činu.

  • Neničíme školní majetek a udržujeme čistotu na WC.

  • Třídíme odpad ve třídách i kabinetech, omezujeme vznik odpadu.

  • Šetříme papírem, vodou i energií (zbytečně nesvítíme), neplýtváme jídlem.

  • Staráme se o květiny ve třídách.

  • Snižujeme hluk o přestávkách.

  • Přezouváme se, ve škole nenosíme pokrývky hlavy a venkovní oblečení.

Základní škola, Praha 10,
Nad Vodovodem 460/81,
příspěvková organizace


Nad Vodovodem 460/81
108 00 Praha 10

Telefon:
274 772 669

E-mail:
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

ID datové schránky: 476xib4

ZŠ nad Vodovodem
 https://zsnadvodovodem.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy