logotyp

Školní družina

Školní družina je určena žákům 1. až 3. tříd. Je v provozu každý den od 6:30-7:40 a odpoledne od 11:40-17:30. Žáci jsou rozděleni do osmi oddělení. Kapacita družiny je v současnosti 240 žáků.  Během pobytu v družině se žáci mohou stravovat ve školní jídelně, navštěvovat kroužky, připravovat se na výuku, hrát si a sportovat. Poplatek je 400,-Kč za měsíc. Platba pololetně (tj. 2000,-Kč).
bankovní účet: 19-2000741369/0800

telefon: 722 531 198 v odpol. hodinách

Ve školním roce 2021/2022 je provoz školní družiny omezen do 17 hodin.


JménoOddělení
Kejmarová Ludmila2. odd: II.B
Tankovská Jasmína7. odd: III.C+III.A
Čápová Jitka3. odd: I.A
Fabíková Kateřina8. odd: I.B , pověřena vedení ŠD
Čápová Jitka, ml.6. odd: I.C
Martinec Pavel1. odd:  II.C
Kotrbáčková Helena4. odd: II.A
Krejčová Marie5. odd: III.B+III.A


Režim dne:


6:30   - 7:40  Ranní ŠD - hry, četba, hádanky, písničky, kreslení
11:40 - 13:30 Hygiena, oběd, odpočinková a rekreační činnost
13:30 - 15:00 Pracovně technická činnost, estetická činnost, dopravní a sportovní výchova, společenskovědní činnost, společenskoprospěšná činnost, pobyt na školním hřišti
15:00 - 16:00 Hygiena, svačina, didaktické hry, příprava na vyučování - psaní domácích úkolů, pobyt na školním hřišti
16:00 - 17:00 Četba dětských časopisů, hry dle výběru dětí, kreslení, pobyt na školním hřišti
17:00 - 17:30 Smyslové a námětové hry, individuální činnost, pobyt na školním hřišti


Základní škola, Praha 10,
Nad Vodovodem 460/81,
příspěvková organizace


Nad Vodovodem 460/81
108 00 Praha 10

Telefon:
274 772 669

E-mail:
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

ID datové schránky: 476xib4

ZŠ nad Vodovodem
 https://zsnadvodovodem.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy