Jméno:
Heslo:

ŠVP

Učební plán

1. stupeň

Předmět1.ročník2.ročník3.ročník4.ročník5.ročník
Český jazyk910987
Cizí jazyk--333
Matematika45555
Prvouka223--
Přírodověda---12
Vlastivěda---22
Hudební výchova11111
Výtvarná výchova11122
Praktické činnosti11111
Tělesná výchova22222
Informatika----1
Týdenní dotace2022252526


2. stupeň

Předmět6.ročník7.ročník8.ročník9.ročník
Český jazyk4444
Cizí jazyk3333
Další cizí jazyk-222
Matematika4455
Chemie--22
Fyzika2222
Přírodopis22-2
Dějepis2222
Zeměpis2211
Občanská výchova1111
Hudební výchova1111
Výtvarná výchova2211
Praktické činnosti1111
Volitelné předměty--12
Tělesná výchova3222
Výchova ke zdraví112-
Informatika1111
Týdenní dotace29303132


Volitelné předměty

8. ročník9. ročník
Seminář z českého jazyka       Seminář z českého jazyka
 Konverzace v anglickém jazyce
 Konverzace v německém jazyce

Učební osnovy

Člověk a společnost

DějepisDějepis

Občanská výchovaObčanská výchova

Člověk a svět prace

Praktické činnostiPraktické činnosti

Matematika a její aplikace

MatematikaMatematika

Nástěnka

Školu navštívil Mikuláš

obrázek
5.12. navštívil děti Mikuláš se svými pomocníky

Předávání Janského plaket

obrázek
Žáci II.C vystoupili na slavnostním předávání Janského plaket.

OVOV

obrázek
Žáci 2. - 9.r. plnili Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460
ZŠ nad Vodovodem
stranka-virtualni-prohlidka-65
 http://84.242.115.156/bakaweb/login.aspx

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy