ŠVP

Učební plán

1. stupeň

Předmět1.ročník2.ročník3.ročník4.ročník5.ročník
Český jazyk910987
Cizí jazyk--333
Matematika45555
Prvouka223--
Přírodověda---12
Vlastivěda---22
Hudební výchova11111
Výtvarná výchova11122
Praktické činnosti11111
Tělesná výchova22222
Informatika----1
Týdenní dotace2022252526


2. stupeň

Předmět6.ročník7.ročník8.ročník9.ročník
Český jazyk4444
Cizí jazyk3333
Další cizí jazyk-222
Matematika4455
Chemie--22
Fyzika2222
Přírodopis22-2
Dějepis2222
Zeměpis2211
Občanská výchova1111
Hudební výchova1111
Výtvarná výchova2211
Praktické činnosti1111
Volitelné předměty--12
Tělesná výchova3222
Výchova ke zdraví112-
Informatika1111
Týdenní dotace29303132


Volitelné předměty

8. ročník9. ročník
Seminář z českého jazyka       Seminář z českého jazyka
 Konverzace v anglickém jazyce
 Konverzace v německém jazyce

Učební osnovy

Člověk a společnost

DějepisDějepis

Občanská výchovaObčanská výchova

Člověk a svět prace

Praktické činnostiPraktické činnosti

Matematika a její aplikace

MatematikaMatematika

Nástěnka

Předávání Janského plaket

obrázek
Žáci II.C vystoupili na slavnostním předávání Janského plaket.

OVOV

obrázek
Žáci 2. - 9.r. plnili Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Dětský den

obrázek
Žáci 9.ročníku uspořádali 1.6.2017 pro žáky 1.st. dětský den.

Koloběžkiáda

obrázek
Žáci 9.B a členové Ekotýmu pořádali pro žáky z 1.st. dopravní dopoledne.

Badminton do ZŠ

obrázek
Vybraní žáci 4. - 7.roč. se účastní projektu m.č.Praha 10 "Badminton do ZŠ" a turnaje "O pohár radního v oblasti školství Mgr.O.Počarovského.

Okno do Afriky

obrázek
Žáci 3.A se účastnili projektu Okno do Afriky.

Ekosoutěž

obrázek
Žákyně 9.B uspořádaly soutěž ve třídění odpadu pro 1. a 2.třídy
Login
ZŠ nad Vodovodem
stranka-virtualni-prohlidka-65
 http://84.242.115.156/bakaweb/login.aspx

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy