logotyp
Login

Archiv

2021/22

Schůzka Ekotýmu na závěr školního roku

Ekotým se sešel na poslední schůzce, na které zhodnotil, co se nám v letošním školním roce povedlo a v čem bychom se měli zlepšit. Těšíme se na další spolupráci v příštím roce i na nové členy Ekotýmu.

Měření CO2 ve třídách během výuky

Na začátku června členky Ekotýmu měřily pomocí senzoru Pasco koncentraci CO2 ve třídách během výuky. Měření probíhalo přibližně 20 minut po začátku hodiny, aby se zjistilo, zda je ve třídách při výuce kvalitní vzduch. Naměřené hodnoty byly umístěny i na nástěnku Ekotýmu ve sborovně školy, aby se s výsledky měření mohli seznámit i všichni vyučující. Přibližně polovina tříd měla vyvětráno velmi dobře, některé třídy téměř vůbec. Je potřeba zajistit správné větrání, aby žáci nebyli unavení, nebolela je hlava a mohli se na výuku dobře soustředit.

Soutěž ve hledání památných stromů - výsledky

Poslední akcí Ekotýmu byla soutěž ve hledání památných stromů. Vypsaná byla nejen pro žáky školy, ale i pro naše zaměstnance. Za úkol bylo nalézt památný strom, vyfotit se u něj a napsat o něm nějakou zajímavost.

Za měsíc nám přišlo do soutěže celkem 24 stromů (případně památných stromořadí), do hledání se zapojili jednotlivci i celé třídy.

Všichni účastníci byli odměněni, výsledky si můžete prohlédnout v následující tabulce. Všem za účast moc děkujeme, vítězům gratulujeme.

 I. stupeň

 

 

 

 

 

Počet památných stromů

1. místo

Laura Srpová, IV. B

3

3. místo

žáci ze tříd IV. A (a VII. A a VII. B)

1

 

 

 

II. stupeň

 

 

 

 

Počet památných stromů

1. místo

Markéta Přibylová, IX. B

6

2. místo

Martin Šprongl, VI. A

3

3. místo

žáci ze tříd VII. A a VII. V (a IV. A)

1

 

 

 

Dospělí účastníci

 

 

 

Počet památných stromů

1. místo

Veronika Kůtková

9

2. až 3. místo

Lenka Filipiová

1

2. až 3. místo

kancelář školy

1

 

Ekoprogram pro žáky 3. tříd

S programem připraveným pro žáky z prvních a druhých tříd, navštívily v květnu členky Ekotýmu i třetí třídy. A opět se dětem i vyučujícím akce velmi líbila.

Kampaň obyčejného hrdinství

Naše škola se do Kampaně obyčejného hrdinství zapojila v týdnu od 2. do 8. května. Účast byla velice malá, myslím, že od účasti žáky odradila nevhodnost a nesplnitelnost některých výzev.

Den činu

Naše se škola se již tradičně připojila k oslavám Dne Země akcí nazvanou Den činu. Tentokrát se žáci 4. ročníku se pustili do úklidu okolí školní budovy, vyčistili školní dvůr i hřiště. Vyhrabali listí, sesbírali odpadky. Škoda, že někteří žáci si hezkého prostředí neváží a odpadky odhazují do křoví. Čtvrťákům moc děkujeme a přejeme si, aby okolí vydrželo dlouho čisté.


Soutěž ve hledání památných stromů

Ekotým vyhlásil soutěž ve hledání památných stromů - pravidla soutěže jsou na hlavní stránce školy.

Kampaň obyčejného hrdinství

Naše škola se opět zapojí do Kampaně obyčejného hrdinství v týdnu od 2. do 8. 5. 2022. Informace i deníček účastníka jsou k dispozici v aktualitách na hlavní stránce školy.

Výtvarná soutěž  - Jak po sobě zanechat co nejméně odpadu – výsledky

Do výtvarné soutěže v tvorbě plakátů - jak správně třídit a jak redukovat množství odpadu – se zapojili jednotlivci i skupinky. Někteří pracovali na plakátech ve škole v rámci výtvarné výchovy, někteří tvořili doma. Účast byla docela velká – sešlo se téměř 40 plakátů, všechny byly velmi nápadité, takže pro porotu bylo obtížné vybrat ty nejzdařilejší. Díla hodnotily zástupkyně z Ekotýmu a jeho koordinátorka, paní ředitelka a paní učitelka Kůtková. Nakonec stanovily následující pořadí:

Nejlepší díla – I. stupeň:

  1. místo              Karin Chloupková, III. C
  2. místo              Julie Palanová, III. C
  3. místo              Sabina Chloupková, III. C

Čestná uznání:         Linda Doubravová, III. C

                              Simon Horký, III. C

 Nejlepší díla – II. stupeň:

  1. místo              Veronika Tošnerová, VII. A
  2. místo              Sofie Mocová, VII. A
  3. místo              Bohumil Hera, VI. A
  4. místo              Lucie Jarolímková, Šimon Jirák, Anna Kuprichtová, Matěj Šulc, VII. A
  5. místo              Adéla Bínová, Viktorie Kudrnová, Lucie Susová, VII. C
  6. místo              Viktorie Kudrnová, VII. C

Čestné uznání          Artem Klymenko, VIII. A

Gratulujeme -  vítězové obdrží hezké ceny, všem moc děkujeme za účast.


Světový den Ekoškol

Členové Ekotýmu se dočkali -  epidemiologická situace se zlepšila, a tak konečně mohli uspořádat pro žáky 4. až 9. ročníků program ke Světovému dni Ekoškol. Každá pracovní skupinka (voda, odpady, energie, prostředí, jídlo a svět, doprava) měla svoje stanoviště, kde formou různých prezentací, soutěží, kvízů a doplňovaček seznamovali ostatní spolužáky se svým tématem. Navíc bylo i stanoviště, kde se dozvěděli veškeré informace o programu Ekoškola a fungování Ekotýmu na naší škole. A ačkoli se akce 2 roky nemohla uskutečnit, takže s ní měli zkušenost pouze někteří členové Ekotýmu, vedli si všichni výborně.

Den činu

Naše se škola se již tradičně připojila k oslavám Dne Země akcí nazvanou Den činu. Tentokrát se žáci 4. ročníku se pustili do úklidu okolí školní budovy, vyčistili školní dvůr i hřiště. Vyhrabali listí, sesbírali odpadky. Škoda, že někteří žáci si hezkého prostředí neváží a odpadky odhazují do křoví. Čtvrťákům moc děkujeme a přejeme si, aby okolí vydrželo dlouho čisté.


Fotografická soutěž  - Člověk a příroda - výsledky

Ekotým vymyslel fotografickou soutěž, do které žáci mohli zasílat fotografie, na kterých by byl zachycen zásah člověka do přírody – například přehrada, továrna, elektrárna,… Fotografie měla být doplněna textem, ve kterém měl soutěžící popsat, jak danou situaci vnímá, zda pozitivně, či negativně, a svůj názor i zdůvodnit.

Zdánlivě jednoduchá soutěž – mobilní telefon připravený k pořízení fotografií nosíme většinou s sebou – nakonec měla jenom jednoho účastníka. Fotografii nedokončené přehrady na horním toku brdské říčky Chumavy s textem zaslala pouze Markéta Přibylová ze třídy IX. B. Za účast moc děkujeme, její snahu samozřejmě oceníme.

Jarní kilometry – výsledky

Soutěž tříd v chození a běhání se stala již akcí pravidelnou. Při výběru termínu pro jarní variantu nám jako ideální připadala doba jarních prázdnin, neboť jsme předpokládali, že to budou mít děti společně se svými rodiči nejvíce času na pohyb venku. Také proto jsme do uznaných způsobů pohybu přidali i běh na lyžích. Předpoklad byl ale mylný, děti na školu zapomněly, scházela i podpora ze stran některých rodičů, takže v několika třídách nezaslal výsledky nikdo, případně jenom třídní učitel. Počty kilometrů jednotlivých tříd jsou oproti předchozím akcím bohužel docela malé.

Při vyhodnocování výsledků bylo opět nutno brát na zřetel počet žáků jednotlivých tříd a pořadí určit podle počtu kilometrů na jednoho žáka. Zvítězila třída VII. A (celkem 570,4 km, průměrně 25,9 km), která došla do Krakova. Na druhém místě skončila třída VII. B (celkem 518,1 km, průměrně 24,7 km), která zamířila do Budapešti. A na třetím se umístila třída IX. B (celkem 554 km, průměrně 16,8 km), která si jako cíl vybrala Curych. Nejlepší třídy obdrží sportovní ceny, všechny výsledky si můžete prohlédnout v přiložené tabulce.

Doufáme, že se do podzimní varianty zapojí více žáků, zvažujeme i započítání kilometrů ujetých na kole.

Třída

Kilometry - celkově

Průměr na žáka (km)

Cíl

Pořadí

VI. A

197,6

7,6

 

4.

VI. B

176,1

7,0

 

5.

VI. C

52,3

2,2

 

7.

VII. A

570,4

25,9

Krakov

1.

VII. B

518,1

24,7

Budapešť

2.

VII. C

0

0

 

8.-9.

VIII. A

81,3

3

 

6.

VIII. B

0

0

 

8.-9.

IX. B

554

16,8

Curych

3.Další vyhlášené soutěže Ekotýmu!

Jsou to Jarní kilometry, fotografická soutěž Člověk a příroda a výtvarná soutěž Jak po sobě zanechat co nejméně odpadu - pravidla jsou na webu školy i vylepená ve škole.


Hledání studánek - výsledky

Naše planeta v současné době bojuje s nedostatkem vody a ne všichni si uvědomují, kde se bere voda. V České republice máme mnoho krásných studánek, docela dost jich můžeme najít i v Praze, proto Ekotým vyhlásil soutěž ve hledání studánek. Soutěž probíhala od 5. listopadu do 3. ledna, žáci měli za úkol najít studánku, vyfotit se u ní a poslat o ní i krátkou informaci – např. kde se studánka nachází, případně nějakou zajímavost.

Do soutěže se zapojilo celkem 8 žáků – čtyři z první a čtyři ze druhého stupně – a objevilo dohromady 64 studánek. Všichni účastníci budou odměněni, výsledky si můžete prohlédnout v přiložené tabulce. Všem za účast moc děkujeme, vítězům gratulujeme.

 

I. stupeň

  

Třída

Počet objevených studánek

1. místo

Amálie Vatěrová

V. A

14

2. místo

Anežka Rodová

V. B

8

3. místo

Marek Malík

IV. B

4

4. místo

Lucie Pejcelová

III. A

2

    

II. stupeň

  

Třída

Počet objevených studánek

1. místo

Markéta Přibylová

IX. B

18

2. místo

Barbora Zadinová

VI. A

9

3. místo

Adéla Hallerová

VI. A

6

4. místo

Alžběta Svobodová

VII. A

3

 

Hledání studánek - další vyhlášená soutěž

Naše planeta v současné době bojuje s nedostatkem vody a ne všichni si uvědomují, kde se bere voda. V České republice máme mnoho krásných studánek, docela dost jich můžeme najít i v Praze, proto Ekotým vyhlásil soutěž ve hledání studánek. Soutěž probíhá od 5. listopadu do 3. ledna, pravidla jsou umístěna na webu školy.

Ekoprogram pro žáky 1. a 2. tříd

Skupinka tří členek Ekotýmu ze 7. ročníku si připravila pro své mladší spolužáky z prvních a druhých tříd program, se kterým je navštěvují v rámci výuky prvouky. Seznamují je s programem Ekoškola a fungováním Ekotýmu na naší škole, vysvětlují jim nutnost šetření vodou, omezování tvorby odpadu, jeho správné třídění. Program je přizpůsoben věku – je připraven hravou formou a dětem i paní učitelkám se velmi líbí.

Fond Sidus - poděkování

V týdnu od 13. do 17. prosince členky Ekotýmu navštívily třídy I. stupně s výrobky, které nám zaslal jako každý rok Fond Sidus. Děti si mohly zakoupit odznáčky a magnetky zvířátek a tím přispět fondu, který podporuje nemocné děti v celé České republice. Akce měla velký ohlas, a přestože jsme museli narychlo další výrobky doobjednat, nakonec se ani na všechny zájemce nedostalo. Celkem se pro fond vybralo 9 000,- Kč. Všem moc děkujeme.
 

Vánoční jarmark – Nadační fond Sidus

Ekotým v prosinci tradičně pořádal Vánoční jarmark, kde žáci jednotlivých tříd prodávali své výrobky. Členové Ekotýmu při něm návštěvníky seznamovali se zapojením naší školy do programu Ekoškola a fungováním Ekotýmu. Ekotým v rámci jarmarku také prodával výrobky Nadačního fondu Sidus, který podporuje nemocné děti v České republice.

Vánoční jarmark se bohužel v letošním roce díky epidemické situaci uskutečnit nemůže, ale rádi bychom prodejem výrobků fondu přispěli. Členky Ekotýmu by ve dnech 13. a 14. prosince navštívily jednotlivé třídy a dětem výrobky nabídly. Jak výrobky vypadají a kolik stojí, si můžete prohlédnout v přiloženém letáku. Budeme moc rádi, pokud zakoupením těchto drobností nemocným dětem pomůžete. Děkujeme.

Světový den Ekoškol

Jednotlivé pracovní skupinky si v současné době připravují program pro žáky 3. až 9. tříd uskutečňovaný v rámci Světového dne Ekoškol. Ten se sice slaví v listopadu, Ekotým však tuto akci pořádá tradičně poslední týden před Vánocemi. Uvidíme, zda nám epidemická situace akci dovolí uspořádat teď v prosinci, případně bychom ji museli přesunout na jaro ven na hřiště.

Podzimní kilometry - výsledky

Na jaře loňského školního roku jsme zorganizovali soutěž tříd „Která třída nejdál dojde za 14 dní“. Soutěž se líbila nejen dětem a pedagogům, ale i rodičům. A tak se Ekotým rozhodl soutěž zopakovat a udělat z ní tradici. Chceme, aby děti pokud možno raději absolvovaly cestu do školy pěšky, ne autobusem nebo autem, odpoledne více času trávily venku aktivním pohybem, nikoli u počítače. Pravidla zůstala stejná, jenom soutěž získala nový název Podzimní kilometry. Termín (poslední týden v září) byl zvolen na dobu, kdy děti měly dostatek volných dnů, aby se mohly hýbat, a počasí bylo ještě příznivé.

Třídní kolektivy z II. stupně měly dojít co nejdál za týden (přesněji za 9 dní) a vymyslet, jakého cíle se jim podařilo dosáhnout. Žáci svoje výkony (chůzi nebo běh) opět zaznamenávali v mobilní aplikaci, výsledky zasílali zvolenému třídnímu sčítači a pro kontrolu i vyučujícímu tělesné výchovy.

Do vyhodnocování výsledků se zásadněji promítnul rozdílný počet žáků v jednotlivých třídách – pořadí tříd podle celkového množství dosažených kilometrů bylo tentokrát odlišné od kilometrů připadajících na jednoho žáka. Nejlépe si vedli žáci třídy VII. B, kteří dohromady ušli nebo uběhli 678 km (na žáka 32,3 km) a dorazili do italské Verony. Na druhém místě skončila třída IX. B – celkem 705 km (na žáka 21,4 km), která došla do Lucemburku. Třetí v pořadí se umístila třída VII. A s 483 km (na žáka 21 km), která „navštívila“ Banskou Bystrici. Žáci těchto tříd opět obdrželi hezké sportovní odměny. Všechny výsledky si můžete prohlédnout v přiložené tabulce.

Akce se líbila, jenom nás mrzí, že se dvě třídy do soutěže nezapojily vůbec. A tak doufáme, že se příště zúčastní opravdu všichni, a společně se těšíme na Jarní kilometry.

 

Třída

Kilometry - celkově

Průměr na žáka (km)

Cíl

Pořadí

VI. A

145

5,6

České Budějovice

7.

VI. B

152

6,3

Trutnov

6.

VI. C

209

8,7

Šumperk

5.

VII. A

483

21

Banská Bystrica

3.

VII. B

678

32,3

Verona

1.

VII. C

0

0

 

 

VIII. A

0

0

 

 

VIII. B

430

15,9

Mnichov

4.

IX. B

705

21,4

Lucemburk

2.

 

Ekotým začal opět fungovat

Bohužel, ani letošním školním roce není epidemická situace příznivá, takže Ekotým má omezené možnosti v pořádání akcí.

Schůzky mohou probíhat při dodržování hygienických opatření prezenčně, což je dobře, neboť spolu mohou členové Ekotýmu lépe spolupracovat. Rozdělili se do jednotlivých pracovních skupinek, zvolili si své členy výboru – předsedu a místopředsedu, informátora, zapisovatele.

První akcí vyhlášenou akcí bude soutěž Podzimní kilometry.


2020/21


Doufáme, že v příštím školním roce se budeme moci vrátit k našim tradičním akcím, všichni se na to moc těšíme. Krásné prázdniny!

Soutěž - ekovideo

Z prvního stupně se zapojili žáci V. A (Martin Šprongl, Antonín Veselý a Adam Špivák), kteří se rozhodli natočit několik videí na téma Příroda a Malešice. Z druhého stupně natočila velmi zajímavé EkoVideo Markéta Přibylová z VIII. B. Ukázala nám tři konkrétní projekty (zachycování vody, využívání kompostu a jednoduchou likvidaci škůdců), které uskutečňují na zahradě na chalupě. Z IX. A natočili Eliška Řasová a Jan Macák film Záchrana životního prostředí, ve kterém mimo jiné dělali průzkum o vztahu k životnímu prostředí mezi náhodnými lidmi v Malešickém parku. Všem účastníkům soutěže děkujeme.

Kampaň obyčejného hrdinství

Tentokrát se zapojení do kampaně povedlo, i když opět s menší účastí, než jsme předpokládali. Na webu školy si můžete prohlédnout tabulku s hodnocením naší účasti.

A v květnu se pokusíme znovu zapojit do Kampaně obyčejného hrdinství – termín pro naši školu bude od 10. do 16. května. Na webu školy je umístěna výzva, informační leták, deníček i pokyny k akci, další informace najdete také na adrese: https://ekoskola.cz/cz/kampan-oh.

Na květen si Ekotým připravil soutěž pro všechny žáky školy. Za úkol bude natočit video, ve kterém máte sdělit, co všechno doma děláte pro ochranu přírody. Podrobnosti jsou umístěny na webu školy.

Epidemická situace bohužel velmi omezuje činnost Ekotýmu. Ale v březnu Ekotým zkusil kontaktovat Ekoškolu ze Španělska – zaslali jsme dopis, obrázky dětí i výrobky z 3D tiskárny související s Prahou nebo naší školou. Těšíme se, že nám odpoví.

Zapojení do podzimní kampaně se nám nepovedlo, v námi zvoleném termínu situaci negativně ovlivnilo uzavření škol. Žáci i rodiče řešili aktuální problémy s přechodem na distanční výuku.

První akcí je opět Kampaň obyčejného hrdinství, ke které se naše škola již jednou připojila. Chtěli bychom Vás opět poprosit o aktivní účast. Na webu školy je k dispozici informační leták i záznamový list. Vybrat si můžete jednu nebo více výzev, naše škola se ke kampani připojuje v týdnu od 12. do 18. října 2020. Vyplněné záznamové listy můžou děti odevzdat ve škole nebo je můžete zasílat na adresu eliska.novotna@zsnadvodovodem.cz.


Epidemická situace sice bohužel stále není nakloněna běžnému fungování Ekotýmu, ale Ekotým již přesto začal pracovat. Je to trochu náročnější, první online schůzka v omezeném počtu se již uskutečnila, další máme naplánovanou. Pokusíme se zatím uskutečnit alespoň takové akce, které je možné zvládnout distančně.

2019/2020

Ekotým

Od 11. 3. 2020 byly školy vzhledem k epidemiologické situaci uzavřeny, takže Ekotým bohužel musel zrušit všechny naplánované i již připravené akce na druhé pololetí. Vše zkusíme dohnat v příštím školním roce!

Soutěž Voda a klimatická změna 2020

V březnu se skupinka žáků II. C zapojila do výtvarné soutěže ke Světovému dni vody, kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství. Letos nesla název Voda a klimatická změna a měla vést děti k tomu, aby si uvědomily význam vody a také to, jak je důležité s vodou šetřit - v důsledku růstu světové populace i v důsledku změny klimatu význam vody stoupá.

Soutěž pro 3. až 9. třídy o nejlépe zpracovaný Ekokodex

Během podzimu Ekotým vyhlásil soutěž pro žáky 3. až 9. tříd o nejlépe zpracovaný Ekokodex. Do soutěže se zapojili žáci téměř všech tříd II. stupně a některých tříd I. stupně. Některé třídy vytvořily jeden společný návrh, v jiných třídách děti pracovaly samostatně a do soutěže pak vybraly Ekokodex, který se jim zdál nejlepší. Výtvarná díla byla velmi pěkná, takže komise, složená z paní ředitelky, koordinátorky programu Ekoškola, paní učitelky výtvarné výchovy a předsedkyně Ekotýmu, měla nelehkou úlohu. Na I. stupni nejvíce bodů získal návrh V. B, druhá se umístila V. C a třetí místo obsadila IV. B. Zvláštní ocenění bylo uděleno třídě II. C, která mimo soutěž dodala velmi zdařilý obrázek. Na II. stupni zvítězil návrh VIII. B, druhé místo obsadila IX. B a na místě třetím skončila se svým návrhem třída VII. B. Žáci všech vítězných tříd obdrželi sladkou odměnu. Všem účastníkům soutěže děkujeme a vítězům gratulujeme.


Světový den Ekoškol

A ve čtvrtek 19. prosince Ekotým tradičně zorganizoval oslavu Světového dne Ekoškol. Program byl opět pro žáky od čtvrtých do devátých tříd. Každá pracovní skupinka měla svoje stanoviště, kde se žáci něco nového dozvěděli, svoje znalosti pak uplatnili při řešení kvízů, křížovek i praktických úkolů. Jedno stanoviště bylo stanoviště Ekotýmu, kde žáci mimo jiné shlédli časosběrný  film, který zachycoval všechny akce Ekotýmu v minulém školním roce a byl zakončen oslavou obhájení titulu Ekoškola. V soutěžích si na I. stupni nejlépe vedla třída IV. C, na druhém místě skončila třída V. A a na třetím třída IV. B. Na druhém stupni nejlepší znalosti prokázali žáci VIII. A, druzí byli žáci IX. A a třetí pak žáci VI. C. Nejlepší třídy dostanou drobnou odměnu.

Vánoční jarmark

Ve středu 18. prosince se opět konal Vánoční jarmark. Zahájení Jarmarku se letos odehrálo před školou vystoupením kroužku sportovního aerobiku pod vedení paní Evy Strakošové. Každá třída měla k dispozici stánek, kde nabízela spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Velký zájem byl i o občerstvení, které v kuchyňce společně připravili žáci obou devátých tříd. Členové Ekotýmu se i letos ujali prodeje výrobků zaslaných Fondem Sidus (tentokrát náramků se zvířátky podle výběru), který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Na svém stánku také Ekotým seznamoval zájemce s fungováním Ekotýmu na naší škole. Závěr jarmarku patřil sboru pod vedením paní učitelky Daniely Volejníkové. Chtěla bych poděkovat všem žákům, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.

Soutěž o nejhezčí třídu

Na začátku prosince komise ve složení paní ředitelka, koordinátorka programu Ekoškola, paní učitelka výtvarné výchovy a předsedkyně Ekotýmu vyrazila na prohlídku tříd na II. stupni. Každý člen komise bodoval tajně a samostatně, body se pak sečetly. Nejvíce bodů získala třída VII. B, na druhém místě skončila třída VI. B a třetí místo obsadila IX. A. Třída VII. B se za odměnu podívá do planetária, třída VI. B získala hru Activity a třída IX. A obdržela sladkou odměnu.

Světový den potravin

V prosinci jsme se dozvěděli výsledky soutěže o nejvtipnější bannery ke Světovému dni potravin. Velmi nás potěšilo, že 1. místo získala skupinka žáků ze VII. B, 2. místo skupinka ze VI. C a 3. místo skupinka ze VI. B. Všichni obdrželi drobné ceny z fair-trade obchodu. Gratulujeme!


Ekotým již začal společně pracovat. V současné chvíli probíhá výtvarná soutěž o nejlépe vypracovaný Ekokodex pro 3. až 9. třídy. Na druhém stupni se jeho vypracování žáci věnují v rámci výtvarné výchovy. Nejhezčí práce za každou třídu je možné odevzdávat do konce prosince. Také by žáci II. stupně měli zapracovat na zkrášlení svých tříd, neboť konec listopadu, a tím pádem i vyhodnocení soutěže, se blíží. V polovině října se naše škola připojila ke Světovému dni potravin, kdy se 6. a 7. třídy při hodinách výchovy ke zdraví spolu s paní učitelkou Filipiovou věnovaly problematice plýtvání potravin, nákupu lokálních a sezónních produktů, fair-trade obchodu,… Žáci také měli vymyslet vtipné bannery k tomuto tématu – nejlepší jsme odeslali do soutěže. V současné chvíli již Ekotým pracuje na přípravě Světového dne Ekoškol, který se uskuteční ve čtvrtek 19. prosince. A samozřejmě den předtím, již tradičně poslední středu před Vánocemi, připraví Ekotým Vánoční jarmark, na který Vás srdečně zveme.Ekotým se v letošním školním roce sešel už třikrát a zdá se, že jsme konečně kompletní a všechny třídy od 4. do 9. ročníků mají v Ekotýmu už své zástupce. Je jich celkem 42, což je opět velmi vysoké číslo a svědčí to o tom, že fungování Ekotýmu na naší škole zajímá hodně žáků. Předsedkyní Ekotýmu je opět Aneta Hendrychová z IX. A, která všechny členy rozdělila do jednotlivých pracovních skupinek. Na konci loňského roku jsme obhájili titul Ekoškola, ale to neznamená, že bychom teď nemuseli nic dělat, ba naopak. Hned jsme se domluvili na tradičních akcích jako je kontrola nebo bodování tříd na II. stupni, ale také jsme vyhlásili soutěž o nejlépe výtvarně zpracovaný Ekokodex (pro 3. až 9. třídy) a soutěž o nejhezčí třídu na II. stupni. A samozřejmě budeme opakovat i další oblíbené akce pořádané Ekotýmem – Světový den Ekoškol, Vánoční jarmark, Koloběžkiádu, Den Země, atd.

 2018/2019

Opět máme titul Ekoškola!

A na konci května jsme se dozvěděli, že jsme potřebné požadavky k udělení titulu splnili a že jsme tedy titul obhájili. Radost Ekotýmu byla obrovská. Slavnostní předávání titulu Ekoškola se uskutečnilo v pátek 21. 6. v Brožíkově sálu na Staroměstské radnici. Předávání se zúčastnili zástupci Sdružení Tereza, které má program Ekoškola v České republice na starosti, náměstek ministra životního prostředí, zástupci magistrátu, OSN, společnosti IKEA, firmy Bezobalu i studentka z hnutí Fridays for Future. Za naši školu titul převzali zástupci Ekotýmu, paní ředitelka i koordinátorka programu. Také se k nám připojil místostarosta pro Prahu 10 pan  MgA. David Kašpar. Po předání titulu následovala velmi poutavá prohlídka Staroměstské radnice.  Gratulace a poděkování patří celému Ekotýmu!

Eko-audit na odboru školství MČ Praha 10

Poslední akcí Ekotýmu v letošním školním roce byl ekologický miniaudit na odboru školství MČ Praha 10. Šest zástupců Ekotýmu si připravilo pro pracovníky odboru školství otázky s ekologickou tématikou velmi podobné těm, které museli řešit v rámci analýzy naší školy. Jejich odpovědi následně vyhodnotili a hodnocení včetně doporučení zaslali na úřad zpět.


Audit

Na začátku května nás navštívily auditorky ze Sdružení Tereza spolu s auditorkou ze společnosti Ikea, aby ověřily, zda nám může být udělen (bylo by již počtvrté) titul Ekoškola. Auditorky si prohlédly celou školu, navštívily i třídy, hovořily s Ekotýmem, paní ředitelkou i koordinátorkou programu. Také měly schůzku s provozními zaměstnanci školy. Zjišťovaly tak, zda naše škola postupuje podle metodiky 7 kroků a zda naplňuje kritéria nutná pro udělení titulu. Auditorky byly s návštěvou naší školy spokojené a na závěr auditu zástupcům Ekotýmu sdělily, že nás opět doporučí k udělení titulu. Teď tedy netrpělivě čekáme, zda to dobře dopadne.

 
Kampaň obyčejného hrdinství

Poslední dubnový týden se naše škola zapojila do Kampaně obyčejného hrdinství pořádané Sdružením Tereza. Jednalo o 7 výzev, které by mohly pomoci ke zpomalení klimatické změny a ke kterým se mohli připojit jednotlivci i rodiny. O kampani žáky informovali členové Ekotýmu, paní ředitelka na ni upozornila zástupce tříd na Sdružení rodičů, třídní učitelé potom rodiče na schůzkách. Leták i vyhodnocovací list jsme uveřejnili na stránkách školy. O akci informovali členové Ekotýmu také na Dni Země v Malešickém parku. A přesto, že mnoho žáků i učitelů tvrdilo, že tyto výzvy ve svém každodenním životě obvykle plní - vodu při čištění zubů přeci nenechávají téct nikdy – vyhodnocovacích listů jsme dostali méně, než jsme předpokládali.

Nejvíce lidí (124) se zapojilo právě do výzvy 1 – Nenechávej téct vodu při čištění zubů – hospodárným čištěním zubů se podařilo ušetřit téměř 15 plných van vody. Nejméně lidí (63) se zapojilo do výzvy 5 - Neprodukuj odpad a do výzvy Zasaď kytku (64). Všechny výsledky za naši školu si můžete prohlédnout v přiloženém vyhodnocovacím listu.


Den Země

Tentokrát jsme se zapojili do oslav Dne Země i mimo školu. Iniciativa Naše Malešice nás oslovila jakožto Ekoškolu, abychom se prezentovali v rámci akce organizované pro širokou veřejnost v Malešickém parku. Zástupci Ekotýmu vystoupili na pódiu a seznámili všechny přítomné s fungováním našeho Ekotýmu i s akcemi, které pořádáme. Vysvětlili, proč je důležité se v současné době věnovat ekologickým aktivitám a snažit se žít v souladu s přírodou. Ekotým měl také na akci svůj stánek, kde měl pro příchozí připraveny křížovky a otázky s ekologickou tématikou, menší děti si mohly vyzkoušet správné třídění odpadu. Celá akce se vydařila, počasí nám také přálo a všem zúčastněným patří velký dík.


Den činu

Jako tradičně naše škola ke Dni Země uspořádala akci nazvanou Den činu. Tentokrát se úklidu okolí školy ujali žáci 5. tříd. Věnovali se především školní zahradě – vyhrabávali staré listí, sbírali v křoví odpadky, zametali cestičky. Školní zahradu využívají žáci především v rámci hodin tělesné výchovy, v odpoledních hodinách školní družina.

Koloběžkiáda

I v tomto školním roce uspořádal Ekotým pro žáky 2. až 5. tříd Koloběžkiádu. Žáci soutěžili v různých sportovních disciplínách – slalom, jízda pozadu, štafeta,… a zopakovali si silniční pravidla i zásady první pomoci. Shlédli také ukázky krasojízdy a sami se mohli projet na speciálním kole nebo jednokolce. Letos nám přibylo stanoviště Auto*matu (spolek prosazující lepší prostředí pro kvalitní život ve městě), kde se žáci dozvěděli více o ekologicky šetrných možnostech dopravy. Máme velkou radost, že se na akci přijel podívat i zpravodaj Zpráviček, jehož reportáž můžete vidět na Déčku ve Zprávičkách z 19. 4. 2019.

Voda pro všechny

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo ke Dni vody soutěž Voda pro všechny – žáci I. stupně mohli zasílat obrázky, žáci II. stupně pak černobílé fotografie. Vzhledem k velmi krátkému termínu odevzdávání prací stačil za naši školu do soutěže zaslat fotografii jenom Matěj Veran. Na první stupni jsme tedy tuto soutěž zorganizovali jako školní akci, vybrané obrázky jsou umístěny na nástěnce ve vestibulu školy. Porota měla opravdu nelehkou práci, všechny obrázky byly velmi nápadité. První místo nakonec získal Jakub Vaňouček, na druhém skončil Jonáš Glaser a na třetím Václav Chytrý. Porota ještě udělila i 5 čestných uznání, všichni ocenění obdrží drobné věcné ceny.

Sbírka pro Diakonii Broumov


Stejně jako v loňském roce náš Ekotým zorganizoval sbírku pro Diakonii Broumov. Po tři dny vybíral použité oblečení, obuv, nádobí, hračky,…, aby se vše dostalo k těm, kteří to potřebují a rádi ještě použijí. Nepoužitelný starý textil bude využit k recyklaci – vyrábí se z něj izolace nebo hadry. Odložené věci tak dostanou nový život. Akce se setkala s velkým úspěchem, takže ji určitě v příštím roce opět zopakujeme. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.


Pošli to dál

Členové skupinky Prostředí během analýzy u otázky na naši školní knihovnu dostali skvělý nápad. Ve školní knihovně máme málo nových knih, takže si moc žáků knížky z knihovny vlastně nepůjčuje. Zašli tedy za paní učitelkou Štěpánkovou a domluvili se s ní na spolupráci. A vyhlásili, že pokud máme doma nějakou hezkou knížku a chceme se o ni podělit, můžeme ji donést do školní knihovny, aby si ji tam mohli zapůjčit a přečíst i ostatní. Kdykoli si ji pak můžeme zase vzít zpátky domů. Navíc ještě tito členové Ekotýmu došli do místní pobočky Městské knihovny a poprosili, zda by jim do školní knihovny nepřispěli nějakými knížkami. Získali tam 10 knížek, dalších přibližně 40 již donesli ostatní žáci. Běžte se tedy školní knihovny podívat, zda tam není knížka, kterou byste si rádi přečetli.


Akce proti automatu

V pátek 22. 3. 2019 se uskutečnila Akce proti automatu na nápoje ve 3. patře naší školy. Výtvarně zdatné členky Ekotýmu namalovaly velmi zdařilý plakát s vysvětlením, proč si nemáme kupovat nápoje v automatu – automat zbytečně spotřebovává elektrickou energii a navíc si kupujeme plastový obal, který ihned po vypití nápoje vyhodíme. Zatěžujeme tedy životní prostředí hned několikrát. Akce se většinou setkala s porozuměním, spousta žáků si nákup nápoje rozmyslela, našli se ale i tací, kteří akci nepochopili a ani se nad problémem nezamysleli. Akci zkusíme ještě jednou v průběhu roku zopakovat.

Fridays for Future

Naše škola se připojila k celosvětové studentské Stávce pro klima. Žáky 9. tříd navštívil student Gymnázia a Hudební školy Vít Springorum, který se do této stávky aktivně zapojil. Nastudoval si vše, co se váže k tematice globálního oteplování, a připravil si o tom přednášku. Tu již prezentoval studentům několika dalších škol. Velmi detailně žákům vysvětlil, co je to globální oteplování a jaké má negativní dopady na naše životy. Na závěr naznačil možnosti, které by mohly vést ke zlepšení situace. Přednáška se všem velmi líbila a dovedla většinu žáků k zamyšlení nad řešením tohoto problému. V dalších diskuzích jsme potom pokračovali i v hodinách fyziky, kde se momentálně věnujeme získávání elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

 

Nálepky na vypínače

Ekotým v průběhu podzimu provedl analýzu školy a sestavil plán činnosti – můžete se s nimi seznámit na nástěnce umístěné mezi 2. a 3. patrem. Ke zjištěným nedostatkům mimo jiné patřila absence popisu vypínačů především v učebnách – ne vždy a všem bylo jasné, kterým vypínačem se zapíná řada světel u dveří a kterým řada u oken.  Řadu u oken není nutné tak často využívat, byla někdy zbytečně rozsvěcována, a proto se Ekotým rozhodl vytvořit popisky vypínačů. Ty jsou nyní postupně do tříd na vypínače nalepovány.

Měření CO2

I v letošním roce se Ekotým rozhodl změřit hodnoty CO2 ve třídách během výuky. Členové skupinky prostředí na konci ledna obcházeli třídy se senzorem PASCO a 20 minut po začátku výuky měřili hodnoty CO2. Zdá se, že někteří letos trochu pozapomněli na nutnost čerstvého vzduchu – výsledky jsou k nahlédnutí na nástěnce Ekotýmu ve sborovně. Měření ještě jednou zopakujeme na konci února.

Vánoční jarmark

Ve středu 19. prosince se opět konal Vánoční jarmark. Jako každý rok byl zahájen vystoupením kroužku sportovního aerobiku pod vedení paní Evy Strakošové. Následovalo vystoupení Elišky Nové, která zatančila irské tance. Závěr jarmarku patřil sboru pod vedením paní učitelky Daniely Volejníkové. Zazpívat si spolu se sborem mohli i rodiče. Občerstvení v kuchyňce společně připravili žáci obou devátých tříd. Každá třída pak měla na stáncích spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Členové Ekotýmu se znovu ujali prodeje výrobků zaslaných Fondem Sidus (letos magnetických záložek do knížky), který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Na svém stánku také Ekotým seznamoval zájemce s fungováním Ekotýmu na naší škole, s výsledky naší analýzy a plánem činnosti.  Chtěla bych poděkovat všem žákům, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.


Světový den Ekoškol

I v letošním školním roce se Ekotýmu podařilo zorganizovat oslavu Světového dne Ekoškol. Díky zkušenostem z předchozích let se akce zúčastnili žáci až od čtvrté třídy, pro ty menší Ekotým opět připraví program jiný. Každá pracovní skupinka měla svoje stanoviště, kde se žáci něco nového dozvěděli, svoje znalosti pak uplatnili při řešení kvízů, křížovek i praktických úkolů. Jedno stanoviště bylo stanoviště Ekotýmu, kde byli žáci seznámeni s fungováním Ekotýmu v naší škole. V soutěžích si na I. stupni nejlépe vedla třída V. C, na druhém místě skončila třída IV. A a na třetím třída V. A. Na druhém stupni nejlepší znalosti prokázali žáci IX. A, druzí byli žáci VII. B a třetí pak žáci IX. B. Nejlepší třídy dostanou drobnou odměnu.

V Ekotýmu je nás letos rekordních 42!

Ekotým a celou naši školu v letošním školním roce čeká velmi náročný úkol – po čtyřech letech bychom rádi obhájili titul Ekoškola. Zájem o práci v Ekotýmu je veliký, ale volba zástupců se v některých třídách poněkud protáhla, takže teprve na začátku října se podařilo sestavit kompletní Ekotým. Členové se již zvládli rozdělit do jednotlivých pracovních skupinek, chybí nám však dořešit výbor Ekotýmu. Vedení se opět ujala Aneta Hendrychová ze třídy VIII. A, pomáhat jí v tom budou Jaroslav Křížek z IX. B a Jakub Škréta z IX. A. Bodování tříd na druhém stupni již začalo, doufáme, že bude probíhat lépe než v loňském školním roce. Také chceme zopakovat další osvědčené akce – Světový den Ekoškol, Vánoční jarmark, Papír za papír, Koloběžkiádu….2017/2018

Ekotým

Ekotým se v tomto roce sešel již na poslední schůzce. Společně jsme zhodnotili, které akce a nápady se podařilo uskutečnit (Jarmark, Koloběžkiáda, sbírka oblečení pro Diakonii Broumov, měření CO2,…), ale i to, co se nepovedlo (průběžné bodování tříd). Všem členům děkujeme za jejich práci a těšíme se na další společné aktivity i na nové členy z I. stupně.

Koloběžkiáda

V úterý 24. dubna pořádal Ekotým již tradiční akci pro žáky 2. až. 5. tříd -  Koloběžkiádu. Děti plnily různé úkoly, zopakovaly si pravidla a bezpečnost silničního provozu, základní zásady první pomoci. Počasí nám přálo, všechny disciplíny se líbily, velkým zpestřením byla ukázka krasojízdy a jízdy na jednokolce. Dík za to patří Elišce Řasové ze VI. A a její sestře Štěpánce, které už sice naši školu nenavštěvuje, ale byla ochotná na akci opět přijít.


Měření CO2, anketa - odpady a akce jídlo
Ekotým v tomto roce v období leden až březen dvakrát zopakoval měření CO2 ve třídách během výuky. Žáci ze skupiny Prostředí stejně jako v roce loňském obcházeli 15 až 20 min po začátku vyučovací hodiny jednotlivé třídy a pracovny a pomocí měřidla PASCO se senzorem měření CO2  zapisovali naměřené hodnoty koncentrace CO2. Hodnoty se opět od sebe značně lišily, vyhodnocení a tabulky jsou vyvěšeny na nástěnce Ekotýmu.

Další akcí Ekotýmu – tentokrát skupinky Odpady – je celoškolní anketa nakládání s odpady. Žáci Ekotýmu obcházejí všechny třídy, každý žák pak anonymně odpovídá na otázky na třídění a minimalizaci odpadu v domácnosti. Výsledky budou po vyhodnocení vyvěšeny na nástěnce Ekotýmu.

Skupinka Jídlo zase navštěvuje třídy s povídáním o zacházení s jídlem – týká se to především nakupování, skladování, plýtvání, výběru domácích potravin. V každé třídě nechávají k tomuto tématu i brožurku, do které mohou žáci nahlédnout.


Světový den Ekoškol

V loňském roce se nám podařilo oslavu Světového dne Ekoškol zorganizovat jinak, než v předchozích letech, a velmi se to povedlo. A tak jsme letošní oslavu opět nasměřovali na poslední týden před Vánocemi a opět jsme si pro žáky třetích až devátých tříd připravili různá stanoviště Ekotýmu – vlastní seznámení s fungováním Ekotýmu a jednotlivé pracovní skupinky – voda, energie, doprava, odpady, prostředí a nově i jídlo. Na posledním stanovišti žáci jednotlivých tříd hodnotili naši školu – co se jim líbí a nelíbí. Na stanovištích měli jednotlivé skupinky připraveny poučná povídání, soutěže, kvízy. Nakonec jsme vyhodnotili nejlepší třídy z I. stupně a z II. stupně. Na I. stupni zvítězila V. B, před III. C a IV. C. Na II. stupni zvítězila IX. A, o druhé až třetí místo se podělila VII. A a VIII. A. Nejlepší třídy dostaly drobnou odměnu.

Vánoční jarmark

Ve středu 20. prosince se již tradičně konal Vánoční jarmark. Jako každý rok byl zahájen vystoupením kroužku sportovního aerobiku pod vedení paní Strakošové. Tentokrát nám děvčata předvedla dvě pěkné sestavy na hudbu z muzikálu Rebelové. Závěr jarmarku - také již tradičně - patřil sboru pod vedením paní učitelky Daniely Volejníkové. Zazpívat si spolu se sborem mohli i rodiče. Občerstvení v kuchyňce společně připravili žáci obou devátých tříd. Každá třída pak měla na stáncích spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Členové Ekotýmu se jako každý rok ujali prodeje ozdob se zvířátky zaslaných Fondem Sidus, který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Opět musím poděkovat všem žákům, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.

Členové Ekotýmu se dohodli, že se zkusí věnovat dalšímu tématu Ekoškoly – Jídlo a svět. V letošním roce máme tedy 6 pracovních skupinek. Všechny skupinky momentálně intenzivně pracují na přípravě Světového dne Ekoškol, který bude organizován podobně jako v loňském roce, tedy třídy budou postupně navštěvovat jednotlivá stanoviště skupinek. Tam se dozvědí něco zajímavého a zároveň i budou plnit úkoly. Nakonec bude opět vyhodnocena nejúspěšnější třída z I. a II. stupně.

Ekotým se v tomto školním roce zatím sešel pouze jednou. Zájem o práci je veliký, ale volba zástupců se v některých třídách poněkud protáhla, takže teprve teď je Ekotým kompletní. Tím pádem ještě nemáme rozdělené členy do jednotlivých pracovních skupinek a také není dohodnutý celý výbor Ekotýmu. Ale vedení se již ujala Aneta Hendrychová ze třídy VII. A, pomáhat jí v tom budou Eliška Nová a Laura Kemerová, taktéž ze VII. A. Také bodování tříd na druhém stupni již začalo, to si vzali na starosti Kuba Bendzák ze VIII. A a Jenda Macák ze VI. A.

Na další schůzce se budeme věnovat především plánování akcí na tento školní rok, v těch osvědčených budeme pokračovat – Světový den Ekoškol, Vánoční jarmark, Papír za papír, Koloběžkiáda….2016/2017

Měření  CO2 a bodování tříd

V březnu a dubnu Ekotým zopakoval měření CO2, ve třídách a pracovnách. Členky skupinky prostředí obcházely s měřidlem PASCO třídy přibližně 15 až 20 minut po začátku hodiny a zjišťovaly, v jak kvalitním vzduchu žáci pracují. Bohužel, v letošním roce jsou výsledky horší než v roce loňském, většina tříd zřejmě nevěnovala dostatek pozornosti větrání. Výsledky jsou k nahlédnutí na nástěnce Ekotýmu i ve sborovně. Tuto aktivitu v příštím školním roce určitě zopakujeme.

Na konci května nám skončilo letošní bodování tříd na II. stupni (třídění odpadu, prostředí a hlučnost tříd,…) – zvítězila třída IX. B před třídou IX. A a třídou VIII. A. Žáci třídy IX. B si šli za odměnu zahrát bowling. Ekotým přeje krásné prázdniny a těší se na nové členy v příštím školním roce.Koloběžkiáda 4. 5. 2017
Členové Ekotýmu společně se žáky IX. B uspořádali pro žáky 2. až 5. tříd Koloběžkiádu. Kromě již tradičních disciplín – dopravní pravidla, první pomoc, slalom či jízda s kelímkem s vodou -  bylo v letošním roce obrovským zpestřením stanoviště Štěpánky Řasové ze VII. B. Ta se závodně věnuje krasojízdě a na hřišti nejen, že převáděla úžasné prvky svojí sestavy, ale také neúnavně svezla na svém speciálním kole každého, kdo si troufnul. Navíc přinesla také jednokolky, na kterých se mohli případní zájemci zkusit svézt. Nakonec Koloběžkiádě přálo i v té době poněkud vrtkavé počasí, takže se celé dopoledne úžasně povedlo.


Fotografická soutěž

Skupinka prostředí našeho Ekotýmu vyhlásila soutěž věnovanou prostředí Malešic. Zúčastnit se může každý, stačí zaslat 1 fotografii toho, co se vám v Malešicích líbí, případně nelíbí. Uzávěrka je 15. dubna 2017.Soutěž ve třídění odpadu pro 1. a 2. třídy

Na začátku března připravil Ekotým pro nejmladší žáky soutěž ve třídění odpadu. Zástupkyně Ekotýmu Tereza Nováková a Tereza Šámalová postupně navštívily první a druhé třídy. Pro žáky si připravily nejprve povídání o tom, jak minimalizovat odpad, jak odpad recyklovat a jak ho správně třídit. Potom měly děti připravený odpad správně roztřídit, za což byly odměněny drobnými odměnami.

Vánoční jarmark

21. prosince se již tradičně konal Vánoční jarmark. Na začátku se opět velmi líbilo vystoupení kroužku aerobiku, na závěr krásně zazpíval sbor pod vedení paní učitelky Daniely Volejníkové. Občerstvení v kuchyňce společně připravili žáci devátých tříd. Každá třída pak měla na stáncích spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Členové Ekotýmu se opět ujali prodeje předmětů zaslaných Fondem Sidus, který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Navíc na stanovišti Ekotýmu si mohli návštěvníci prohlédnout i velmi pěkné interaktivní popelnice na tříděný odpad zapůjčené firmou EKO-KOM. Velký dík patří žákům, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.

Světový den Ekoškol
Základní škola, Praha 10,
Nad Vodovodem 460/81,
příspěvková organizace


Nad Vodovodem 460/81
108 00 Praha 10

Telefon:
274 772 669

E-mail:
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

ID datové schránky: 476xib4

ZŠ nad Vodovodem