logotyp
Login

Aktuality

2020/2021

2021/22

Hledání studánek - výsledky

Naše planeta v současné době bojuje s nedostatkem vody a ne všichni si uvědomují, kde se bere voda. V České republice máme mnoho krásných studánek, docela dost jich můžeme najít i v Praze, proto Ekotým vyhlásil soutěž ve hledání studánek. Soutěž probíhala od 5. listopadu do 3. ledna, žáci měli za úkol najít studánku, vyfotit se u ní a poslat o ní i krátkou informaci – např. kde se studánka nachází, případně nějakou zajímavost.

Do soutěže se zapojilo celkem 8 žáků – čtyři z první a čtyři ze druhého stupně – a objevilo dohromady 64 studánek. Všichni účastníci budou odměněni, výsledky si můžete prohlédnout v přiložené tabulce. Všem za účast moc děkujeme, vítězům gratulujeme.

 

I. stupeň

  

Třída

Počet objevených studánek

1. místo

Amálie Vatěrová

V. A

14

2. místo

Anežka Rodová

V. B

8

3. místo

Marek Malík

IV. B

4

4. místo

Lucie Pejcerová

III. A

2

    

II. stupeň

  

Třída

Počet objevených studánek

1. místo

Markéta Přibylová

IX. B

18

2. místo

Barbora Zadinová

VI. A

9

3. místo

Adéla Hallerová

VI. A

6

4. místo

Alžběta Svobodová

VII. A

3

 

 Fond Sidus - poděkování

V týdnu od 13. do 17. prosince členky Ekotýmu navštívily třídy I. stupně s výrobky, které nám zaslal jako každý rok Fond Sidus. Děti si mohly zakoupit odznáčky a magnetky zvířátek a tím přispět fondu, který podporuje nemocné děti v celé České republice. Akce měla velký ohlas, a přestože jsme museli narychlo další výrobky doobjednat, nakonec se ani na všechny zájemce nedostalo. Celkem se pro fond vybralo 9 000,- Kč. Všem moc děkujeme.

Vánoční jarmark – Nadační fond Sidus

Ekotým v prosinci tradičně pořádal Vánoční jarmark, kde žáci jednotlivých tříd prodávali své výrobky. Členové Ekotýmu při něm návštěvníky seznamovali se zapojením naší školy do programu Ekoškola a fungováním Ekotýmu. Ekotým v rámci jarmarku také prodával výrobky Nadačního fondu Sidus, který podporuje nemocné děti v České republice.

Vánoční jarmark se bohužel v letošním roce díky epidemické situaci uskutečnit nemůže, ale rádi bychom prodejem výrobků fondu přispěli. Členky Ekotýmu by ve dnech 13. a 14. prosince navštívily jednotlivé třídy a dětem výrobky nabídly. Jak výrobky vypadají a kolik stojí, si můžete prohlédnout v přiloženém letáku. Budeme moc rádi, pokud zakoupením těchto drobností nemocným dětem pomůžete. Děkujeme.

Světový den Ekoškol

Jednotlivé pracovní skupinky si v současné době připravují program pro žáky 3. až 9. tříd uskutečňovaný v rámci Světového dne Ekoškol. Ten se sice slaví v listopadu, Ekotým však tuto akci pořádá tradičně poslední týden před Vánocemi. Uvidíme, zda nám epidemická situace akci dovolí uspořádat teď v prosinci, případně bychom ji museli přesunout na jaro ven na hřiště.

Ekoprogram pro žáky 1. a 2. tříd

Skupinka tří členek Ekotýmu ze 7. ročníku si připravila pro své mladší spolužáky z prvních a druhých tříd program, se kterým je navštěvují v rámci výuky prvouky. Seznamují je s programem Ekoškola a fungováním Ekotýmu na naší škole, vysvětlují jim nutnost šetření vodou, omezování tvorby odpadu, jeho správné třídění. Program je přizpůsoben věku – je připraven hravou formou a dětem i paní učitelkám se velmi líbí.

Další vyhlášenou akcí Ekotýmu je hledání studánek.

Hledání studánek

Naše planeta v současné době bojuje s nedostatkem vody a ne všichni si uvědomují, kde se bere voda. V České republice máme mnoho krásných studánek, docela dost jich můžeme najít i v Praze, proto Ekotým vyhlásil soutěž ve hledání studánek. Soutěž probíhá od 5. listopadu do 3. ledna, pravidla jsou umístěna na webu školy.

První akcí povedenou akcí Ekotýmu byla soutěž Podzimní kilometry.

Podzimní kilometry

Na jaře loňského školního roku jsme zorganizovali soutěž tříd „Která třída nejdál dojde za 14 dní“. Soutěž se líbila nejen dětem a pedagogům, ale i rodičům. A tak se Ekotým rozhodl soutěž zopakovat a udělat z ní tradici. Chceme, aby děti pokud možno raději absolvovaly cestu do školy pěšky, ne autobusem nebo autem, odpoledne více času trávily venku aktivním pohybem, nikoli u počítače. Pravidla zůstala stejná, jenom soutěž získala nový název Podzimní kilometry. Termín (poslední týden v září) byl zvolen na dobu, kdy děti měly dostatek volných dnů, aby se mohly hýbat, a počasí bylo ještě příznivé.

Třídní kolektivy z II. stupně měly dojít co nejdál za týden (přesněji za 9 dní) a vymyslet, jakého cíle se jim podařilo dosáhnout. Žáci svoje výkony (chůzi nebo běh) opět zaznamenávali v mobilní aplikaci, výsledky zasílali zvolenému třídnímu sčítači a pro kontrolu i vyučujícímu tělesné výchovy.

Do vyhodnocování výsledků se zásadněji promítnul rozdílný počet žáků v jednotlivých třídách – pořadí tříd podle celkového množství dosažených kilometrů bylo tentokrát odlišné od kilometrů připadajících na jednoho žáka. Nejlépe si vedli žáci třídy VII. B, kteří dohromady ušli nebo uběhli 678 km (na žáka 32,3 km) a dorazili do italské Verony. Na druhém místě skončila třída IX. B – celkem 705 km (na žáka 21,4 km), která došla do Lucemburku. Třetí v pořadí se umístila třída VII. A s 483 km (na žáka 21 km), která „navštívila“ Banskou Bystrici. Žáci těchto tříd opět obdrželi hezké sportovní odměny. Všechny výsledky si můžete prohlédnout v přiložené tabulce.

Akce se líbila, jenom nás mrzí, že se dvě třídy do soutěže nezapojily vůbec. A tak doufáme, že se příště zúčastní opravdu všichni, a společně se těšíme na Jarní kilometry.

 

Třída

Kilometry - celkově

Průměr na žáka (km)

Cíl

Pořadí

VI. A

145

5,6

České Budějovice

7.

VI. B

152

6,3

Trutnov

6.

VI. C

209

8,7

Šumperk

5.

VII. A

483

21

Banská Bystrica

3.

VII. B

678

32,3

Verona

1.

VII. C

0

0

 

 

VIII. A

0

0

 

 

VIII. B

430

15,9

Mnichov

4.

IX. B

705

21,4

Lucemburk

2.Schůzky Ekotýmu
Bohužel, ani letošním školním roce není epidemická situace příznivá, takže Ekotým má omezené možnosti v pořádání akcí.

Schůzky mohou probíhat při dodržování hygienických opatření prezenčně, což je dobře, neboť spolu mohou členové Ekotýmu lépe spolupracovat. Rozdělili se do jednotlivých pracovních skupinek, zvolili si své členy výboru – předsedu a místopředsedu, informátora, zapisovatele.

Základní škola, Praha 10,
Nad Vodovodem 460/81,
příspěvková organizace


Nad Vodovodem 460/81
108 00 Praha 10

Telefon:
274 772 669

E-mail:
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

ID datové schránky: 476xib4

ZŠ nad Vodovodem
 https://zsnadvodovodem.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy