logotyp
Login
Položek: 11-20 z celkem: 73   na první stranuo jednu stranu zpětna poslední stranu  

Aktuálně z naší školy Základní škola Nad Vodovodem, Praha 10

Informace k OČR

ošetřovnéošetřovné

Organizace výuky od 14.10. do 23.10.

13.10. 2020


Vážení rodiče,
v důsledku nařízení Vlády České republiky dochází od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 k zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání v základní škole.

V období od 14. 10. do 23. 10. 2020 přecházejí všechny třídy na distanční vzdělávání.

Distanční výuka bude probíhat kombinací asynchronní výuky dle platného rozvrhu – zadávání práce, úkolů (IS Bakaláři: Přehled výuky – Domácí úkoly – Dokumenty) a synchronní výuky (videohovory). Rozvrhy videohovorů budou rozeslány jmenovitě prostřednictvím Komens, Informace o připojení k videohovorům najdete v IS Bakaláři – Online schůzky.
Míra jednotlivých složek je závislá na věku žáků i personálních možnostech školy.

Distanční výuka je pro žáky povinná.

V případě, že se Vaše dítě nebude moci distanční výuky zúčastnit (nemoc, lékař, apod.), je zákonný zástupce povinen doložit důvody jeho neúčasti v distanční výuce do 3 kalendářních dnů od počátku neúčasti třídnímu učiteli (emailem, v Komens, telefonicky).

Informace k ošetřovnému: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
Od školy nepotřebujete potvrzené ošetřovné.

Informace ze Školní jídelny
Všem žákům (strávníkům) byly odhlášeny obědy.
Dne 14. 10. 2020 nebude školní jídelna v provozu, připravuje se na nový systém.
Od 15. 10. 2020 lze obědy přihlásit, oběd bude vydáván strávníkům do menu boxů. Konzumace v jídelně pro žáky není možná. Výdej obědů bude probíhat v časových intervalech:
I.stupen 12.00.-13.00. II.stupen 13.15.-14.30
vchodem do kuchyně/bílé dveře zadní část budovy ZŠ/ do jednorázových menu boxů. S sebou je nutné mít čip na obědy.
V případě dotazů se obracejte na ŠJ Praha 10.

Vážení rodiče, děkuji Vám za spolupráci v této náročné době a věřím, že přijatá opatření napomohou zlepšení epidemické situace a že se Vaše děti budou moci brzy vrátit zpět do školy.

V případě dotazů a nejasností se prosím obracejte na své třídní učitele, případně na vedení školy.

S přáním pevného zdraví

Jana Jeřábková, ředitelka školy

Aktuální informace

09.10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v důsledku nařízení MŠMT a MZ dochází ke změně formy vzdělávání na 2. stupni následujícím způsobem – střídavá výuka:

12. 10. – 16. 10.: třídy 7.A, 7.B, 7.C, 8.B, 9.B – distanční výuka

12.10. – 16. 10.:  třídy  6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 9.A – prezenční výuka

 

19. 10. – 23. 10.:  třídy  6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 9.A – distanční výuka

19. 10. – 23. 10.:  třídy 7.A, 7.B, 7.C, 8.B, 9.B – prezenční výuka

Distanční výuka je povinná. Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Při distanční výuce bude využíván IS Bakaláři (Přehled výuky, Domácí úkoly, Dokumenty, případně Výukové zdroje).

Komunikace bude probíhat pomocí Komens.

Rozvrh hodin formou videohovorů bude poslán žákům jmenovitě přes Komens. Informaci na připojení zašlou jednotliví učitelé. Nepřipojení se k videohovoru je považováno za absenci, zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody této absence třídnímu učiteli.

V důsledku nařízení MŠMT a MZ je na 1.stupni zrušena výuka plavání.

Informace školní jídelny

09.10. 2020

Obědy pro žáky s distanční výukou jsou odhlášeny.

Pro zájemce (oběd nutno objednat) umožní školní jídelna odběr obědů v menuboxech, a to v době od 14:00– 14:30, přístup do školy bude zadním vchodem.

Bližší informace na webových stránkách školní jídelny.

 

Prodloužení podzimních prázdnin

09.10. 2020
V období od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou MŠMT vyhlášeny podzimní prázdniny. Osobní přítomnost žáků ve škole, ani ve školní družině nebude možná.

Hygienické opatření

07.10. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že u třech zaměstnanců školy se potvrdil pozitivní test na Covid -19 bylo hygienickou stanicí doporučeno věnovat zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu Vašich dětí a případně kontaktovat dětského lékaře. Karanténní opatření nebyla nařízena. V dotčených prostorech byla provedena ohnisková desinfekce.

Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví

Jana Jeřábková

Omezení od 5.10.2020

02.10. 2020

Vážení rodiče,

dle Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy dochází k tomuto omezení vzdělávacích aktivit:

  • v hodinách hudební výchovy se nesmí zpívat
  • v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni se nesmí provozovat sportovní činnosti

Výuka hudební i tělesné výchovy bude pokračovat, naplněna však bude jiným vzdělávacím obsahem.

V případě, že Vaše dítě navštěvuje nějaký kroužek, obraťte se pro informace na organizátora tohoto kroužku.

Děkuji za pochopení
Jana Jeřábková

Ekoškola - nový projekt

Více

Používání roušek

17.09. 2020
Vážení rodiče,
na základě dnešního nařízení ministerstva zdravotnictví musí žáci 2. stupně od pátku 18.9. používat ochranu dýchacích cest (roušky) i  při vyučování.
Děkujeme za pochopení

Pravidla distančního vzdělávání ve šk. roce 2020/2021

pravidlapravidla

IS BakalářiIS Bakaláři


Položek: 11-20 z celkem: 73   na první stranuo jednu stranu zpětna poslední stranu  
Základní škola nad Vodovodem

Nad Vodovodem 81/460
Praha 10 - Malešice
108 00

Telefon:
274 772 669

E-mail:
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

ID datové schránky: 476xib4

ZŠ nad Vodovodem
 https://zsnadvodovodem.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy