Vědomostní soutěže

Pravidelně se účastníme těchto soutěží:

Konverzační soutěž  v Aj

Konverzační soutěž  v Nj

Matematická olympiáda

Dějepisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

Pythagoriáda

Archimediáda

Fyzikální olympiáda

Olympiáda v Čj

Matematický klokan

Olympiáda z biologie

Olympiáda z chemie

Přírodovědný klokan

Pražský pramen

Pangea - matem. soutěž

Dopravní soutěž

Nejlepší výsledky ve školním roce 2015/2016

Matematická olympiáda:   2.místo, 7.místo a 2
x 10.místo v OK (kat. Z5)

Olympiáda v Čj:                   16.místo v OK (9.roč.)

Zeměpisná olympiáda:     2.místo v OK (kat.C) a 9.místo v KK (kat.C)

Konverzační soutěž v Aj:       1.místo v OK a postup do KK

Archimediáda:                      3.místo v OK

Pythagoriáda:                      3.místo, 2x 4.místo, 6.místo v OK

Dopravní soutěž:                  5.místo v OK

Pangea-mezin.matem.soutěž:  postup žáka 5.r.do celorepublikového
                                             finále

Nejlepší výsledky ve šk. roce 2014/2015:

 

Konverzační soutěž v Nj        5.místo v OK

Zeměpisná olympiáda          1.místo (kat. A) a 2. místo (kat C) v OK,

                                         postup do KK, 12. místo v KK

Archimediáda                       1. 2. a  3.místo v OK

Fyzikální olympiáda               7. místo (kat.E) v OK

Matematická olympiáda         5.místo (5.r.) v OK

Pythagoriáda                        8.místo (8.r.) v OK

Biologická olympiáda             6. místo (9.r.) v OK

Pangea-mezin.matem.soutěž    postup 2 žáků (4.r.) do celorep. finále, 

                                              3. místo ve finále

Pražský pramen                     postup 1 žáka (9.r.) do celopražského finále

Dopravní soutěž                        1. místo (ml.žáci) v OK, 6. místo v KK

                                               2. místo (st.žáci) v OK

Nástěnka

Školu navštívil Mikuláš

obrázek
5.12. navštívil děti Mikuláš se svými pomocníky

Předávání Janského plaket

obrázek
Žáci II.C vystoupili na slavnostním předávání Janského plaket.

OVOV

obrázek
Žáci 2. - 9.r. plnili Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Login
ZŠ nad Vodovodem
stranka-virtualni-prohlidka-65
 http://84.242.115.156/bakaweb/login.aspx

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy