Sportovní soutěže

OVOV - sportuje celá škola

OVOV - sportuje celá školaVe dnech 1. a 2. 10. 2015 proběhl již 5. ročník tradiční sportovní soutěže OVOV, kdy sportovali v 10 disciplínách žáci 2. - 9. ročníků. Poděkování patří nejen organizátorovi, panu učiteli M.Matyskovi, ale i ostatním pedagogům a pracovníkům školy za hladký průběh dvou sportovních dní. Žáci si nejen zasportovali, ale zhlédli také exhibici  mistra republiky v Trialu Vlasty Kabeláče Čiháčka. Při předávání cen a odznaků byl přítomen olympionik, atlet Štěpán Janáček. Na zajištění akce jsme měli prostředky z grantu m.č. Praha 10 a i v letošním roce jsme spolupracovali s centrálou OVOV - sportovním managerem Radkem Zavřelem, který nám zajistil pitný režim, dodal originální diplomy, ceny a zapůjčil lavičky na shyby. Naši sportovní akci přijela zdokumentovat  Česká televize. Reportáž z OVOV Nad Vodovodem zhruba od času 12.00:  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10321897020-olympijsky-magazin/215471290290041

Největší úspěchy ve školním roce 2015/2016

Přespolní běh – st.žáci                3.místo v OK
                      ml.žáci                4.místo v OK

Přehazovaná – ml.žákyně            1.místo v OK,6.místo v KK

Florbal – st.žáci                           2.místo v OK
             ml.žáci                          3.místo v OK
             st.žákyně                      4.místo v OK
Stolní tenis - st. žákyně                    2.místop v OK

Volejbal – st.žákyně                         5.místo v OK

Nohejbal – st.žáci                             7.místo v OK

Nohejbal – ml.žáci                            3.místo v OK

Atletický čtyřboj –st.žáci                   2.místo v OK

Pohár rozhlasu – ml.žáci                  2.místo v OK, 4.místo v KK

Pohár rozhlasu – st.žáci                   1.místo v OK, 4.místo v KK

Pohár rozhlasu - ml.žákyně              6.místo v OK

OVOV                     27.místo v celorepublikovém finále, 3.místo v kat.žákyň (za rok 2015)
                                                     1.místo v OK, 3.místo v KK

Pětiboj OVOV                   5.místo v KK a 17.místo v celorepublikovém kole

Mc Donalds´cup - chlapci I.kat.         2.místo v OK
                         chlapci II.kat.        5.místo v OK                            

 

OVOV

Ve dnech 11. - 12.9.2015 se družstvo našich žáků účastnilo celorepublikového finále OVOV. Družstvo bylo ve složení: O.Havelka, F.Havelka, D.Pohn, S. Honců, A.Rotheova, T.Vejdovcová, S.Vojtíková a A.Kiršnerová.
Výsledky naleznete na www.ovov.cz
Pravidelně se účastníme těchto soutěží:

Malá kopaná

Přespolní běh

Košíková

Florbal

Volejbal

Nohejbal

Atletický čtyřboj

Atletický trojboj

Minivolejbal

Pohár rozhlasu

Plážový volejbal

Přehazovaná

OVOV

Turnaj v dámě

Beachvolebal P -10

Štafetový pohár

Nejlepší výsledky ve šk. roce 2014/2015:

Přespolní běh – st.žákyně                3.místo v OK

Přehazovaná – ml.žákyně                4.místo v OK

Florbal – st.žákyně                           2.místo v OK

Volejbal – st.žákyně                         2.místo v OK

Nohejbal – st.žáci                             3.místo v OK

Nohejbal – ml.žáci                            4.místo v OK

Atletický čtyřboj –st.žáci                   2.místo v OK

Pohár rozhlasu – ml.žáci                  2.místo v OK, 6.místo v KK

Pohár rozhlasu – st.žáci                   3.místo v OK

Beachvolejbal Praha 10 –ml.ž.          2.místo v OK

Minivolejbal – ml.žákyně                  1.místo v OK

OVOV                                             1.místo v OK, 2.místo v KK

                                                     postup do celorepublikového kola (září 2015)

Štafetový běh (žáci 1.st.)                  3.místo v OK, 3.místo v KK

Turnaj v dámě                                 3.místo – přebor pražských škol

Nástěnka

Předávání Janského plaket

obrázek
Žáci II.C vystoupili na slavnostním předávání Janského plaket.

OVOV

obrázek
Žáci 2. - 9.r. plnili Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Dětský den

obrázek
Žáci 9.ročníku uspořádali 1.6.2017 pro žáky 1.st. dětský den.

Koloběžkiáda

obrázek
Žáci 9.B a členové Ekotýmu pořádali pro žáky z 1.st. dopravní dopoledne.

Badminton do ZŠ

obrázek
Vybraní žáci 4. - 7.roč. se účastní projektu m.č.Praha 10 "Badminton do ZŠ" a turnaje "O pohár radního v oblasti školství Mgr.O.Počarovského.

Okno do Afriky

obrázek
Žáci 3.A se účastnili projektu Okno do Afriky.

Ekosoutěž

obrázek
Žákyně 9.B uspořádaly soutěž ve třídění odpadu pro 1. a 2.třídy
Login
ZŠ nad Vodovodem
stranka-virtualni-prohlidka-65
 http://84.242.115.156/bakaweb/login.aspx

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy