Školní družina

Úplata za školní družinu
Vážení rodiče, s platností od 4.9.2017 se ve všech základních školách v Praze 10 zvyšuje úplata za školní družinu na 400,-Kč za měsíc.
Mgr. Jana Jeřábková, ředitelka školy
Školní družina je určena žákům 1. až 3. tříd (žáci 4. ročníků budou zařazeni podle kapacitních možností). Je v provozu každý den od 6:30-7:40 a odpoledne od 11:40-17:30. Žáci jsou rozděleni do sedmi oddělení. Kapacita družiny je v současnosti 240 žáků.  Během pobytu v družině se žáci mohou stravovat ve školní jídelně, navštěvovat kroužky, připravovat se na výuku, hrát si a sportovat. Poplatek je 400,-Kč za měsíc. Platba pololetně (tj. 2000,-Kč).

telefon: 722 531 198 v odpol. hodinách

Režim dne:

6:30   - 7:40  Ranní ŠD - hry, četba, hádanky, písničky, kreslení
11:40 - 13:30 Hygiena, oběd, odpočinková a rekreační činnost
13:30 - 15:00 Pracovně technická činnost, estetická činnost, dopravní a sportovní výchova, společenskovědní činnost, společenskoprospěšná činnost, pobyt na školním hřišti
15:00 - 16:00 Hygiena, svačina, didaktické hry, příprava na vyučování - psaní domácích úkolů, pobyt na školním hřišti
16:00 - 17:00 Četba dětských časopisů, hry dle výběru dětí, kreslení, pobyt na školním hřišti
17:00 - 17:30 Smyslové a námětové hry, individuální činnost, pobyt na školním hřišti

JménoOddělení
Bělinová Hana6. odd: 2.C
Cenklová Hana7. odd: 3.A, 3.B
Čápová Jitka3. odd: 2.A
Fabíková Kateřina8. odd.: 1.A, 3.B
Kejmarová Ludmila2. odd: 1.B, 3.B
Kolářová Libuše1. odd: 2.B, vedoucí ŠD
Kotrbáčková Helena4. odd: 1.C, 3.B
Schwetzová Jana5. odd: 3.C, 3.B

Nástěnka

Školu navštívil Mikuláš

obrázek
5.12. navštívil děti Mikuláš se svými pomocníky

Předávání Janského plaket

obrázek
Žáci II.C vystoupili na slavnostním předávání Janského plaket.

OVOV

obrázek
Žáci 2. - 9.r. plnili Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Login
ZŠ nad Vodovodem
stranka-virtualni-prohlidka-65
 http://84.242.115.156/bakaweb/login.aspx

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy