Ekokodex

všech žáků i pracovníků Základní školy Praha 10, Nad Vodovodem 460

  • Chováme se k sobě kamarádsky.

  • Chráníme zdraví své i ostatních.

  • Pečujeme o pořádek a čistotu ve škole a jejím okolí - pořádáme Den činu.

  • Neničíme školní majetek a udržujeme čistotu na WC.

  • Třídíme odpad ve třídách i kabinetech, omezujeme vznik odpadu.

  • Šetříme papírem, vodou i energií (zbytečně nesvítíme), neplýtváme jídlem.

  • Staráme se o květiny ve třídách.

  • Snižujeme hluk o přestávkách.

  • Přezouváme se, ve škole nenosíme pokrývky hlavy a venkovní oblečení.

Nástěnka

Školu navštívil Mikuláš

obrázek
5.12. navštívil děti Mikuláš se svými pomocníky

Předávání Janského plaket

obrázek
Žáci II.C vystoupili na slavnostním předávání Janského plaket.

OVOV

obrázek
Žáci 2. - 9.r. plnili Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Dětský den 2017

obrázek
Žáci 9.ročníku uspořádali 1.6.2017 pro žáky 1.st. dětský den.

Koloběžkiáda

obrázek
Žáci 9.B a členové Ekotýmu pořádali pro žáky z 1.st. dopravní dopoledne.

Badminton do ZŠ

obrázek
Vybraní žáci 4. - 7.roč. se účastní projektu m.č.Praha 10 "Badminton do ZŠ" a turnaje "O pohár radního v oblasti školství Mgr.O.Počarovského.

Okno do Afriky

obrázek
Žáci 3.A se účastnili projektu Okno do Afriky.
Login
ZŠ nad Vodovodem
stranka-virtualni-prohlidka-65
 http://84.242.115.156/bakaweb/login.aspx

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy