Aktuality

2017/2018

Světový den Ekoškol

V loňském roce se nám podařilo oslavu Světového dne Ekoškol zorganizovat jinak, než v předchozích letech, a velmi se to povedlo. A tak jsme letošní oslavu opět nasměřovali na poslední týden před Vánocemi a opět jsme si pro žáky třetích až devátých tříd připravili různá stanoviště Ekotýmu – vlastní seznámení s fungováním Ekotýmu a jednotlivé pracovní skupinky – voda, energie, doprava, odpady, prostředí a nově i jídlo. Na posledním stanovišti žáci jednotlivých tříd hodnotili naši školu – co se jim líbí a nelíbí. Na stanovištích měli jednotlivé skupinky připraveny poučná povídání, soutěže, kvízy. Nakonec jsme vyhodnotili nejlepší třídy z I. stupně a z II. stupně. Na I. stupni zvítězila V. B, před III. C a IV. C. Na II. stupni zvítězila IX. A, o druhé až třetí místo se podělila VII. A a VIII. A. Nejlepší třídy dostaly drobnou odměnu.

Vánoční jarmark

Ve středu 20. prosince se již tradičně konal Vánoční jarmark. Jako každý rok byl zahájen vystoupením kroužku sportovního aerobiku pod vedení paní Strakošové. Tentokrát nám děvčata předvedla dvě pěkné sestavy na hudbu z muzikálu Rebelové. Závěr jarmarku - také již tradičně - patřil sboru pod vedením paní učitelky Daniely Volejníkové. Zazpívat si spolu se sborem mohli i rodiče. Občerstvení v kuchyňce společně připravili žáci obou devátých tříd. Každá třída pak měla na stáncích spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Členové Ekotýmu se jako každý rok ujali prodeje ozdob se zvířátky zaslaných Fondem Sidus, který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Opět musím poděkovat všem žákům, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.

Členové Ekotýmu se dohodli, že se zkusí věnovat dalšímu tématu Ekoškoly – Jídlo a svět. V letošním roce máme tedy 6 pracovních skupinek. Všechny skupinky momentálně intenzivně pracují na přípravě Světového dne Ekoškol, který bude organizován podobně jako v loňském roce, tedy třídy budou postupně navštěvovat jednotlivá stanoviště skupinek. Tam se dozvědí něco zajímavého a zároveň i budou plnit úkoly. Nakonec bude opět vyhodnocena nejúspěšnější třída z I. a II. stupně.

Ekotým se v tomto školním roce zatím sešel pouze jednou. Zájem o práci je veliký, ale volba zástupců se v některých třídách poněkud protáhla, takže teprve teď je Ekotým kompletní. Tím pádem ještě nemáme rozdělené členy do jednotlivých pracovních skupinek a také není dohodnutý celý výbor Ekotýmu. Ale vedení se již ujala Aneta Hendrychová ze třídy VII. A, pomáhat jí v tom budou Eliška Nová a Laura Kemerová, taktéž ze VII. A. Také bodování tříd na druhém stupni již začalo, to si vzali na starosti Kuba Bendzák ze VIII. A a Jenda Macák ze VI. A.

Na další schůzce se budeme věnovat především plánování akcí na tento školní rok, v těch osvědčených budeme pokračovat – Světový den Ekoškol, Vánoční jarmark, Papír za papír, Koloběžkiáda….2016/2017

Měření  CO2 a bodování tříd

V březnu a dubnu Ekotým zopakoval měření CO2, ve třídách a pracovnách. Členky skupinky prostředí obcházely s měřidlem PASCO třídy přibližně 15 až 20 minut po začátku hodiny a zjišťovaly, v jak kvalitním vzduchu žáci pracují. Bohužel, v letošním roce jsou výsledky horší než v roce loňském, většina tříd zřejmě nevěnovala dostatek pozornosti větrání. Výsledky jsou k nahlédnutí na nástěnce Ekotýmu i ve sborovně. Tuto aktivitu v příštím školním roce určitě zopakujeme.

Na konci května nám skončilo letošní bodování tříd na II. stupni (třídění odpadu, prostředí a hlučnost tříd,…) – zvítězila třída IX. B před třídou IX. A a třídou VIII. A. Žáci třídy IX. B si šli za odměnu zahrát bowling. Ekotým přeje krásné prázdniny a těší se na nové členy v příštím školním roce.Koloběžkiáda 4. 5. 2017
Členové Ekotýmu společně se žáky IX. B uspořádali pro žáky 2. až 5. tříd Koloběžkiádu. Kromě již tradičních disciplín – dopravní pravidla, první pomoc, slalom či jízda s kelímkem s vodou -  bylo v letošním roce obrovským zpestřením stanoviště Štěpánky Řasové ze VII. B. Ta se závodně věnuje krasojízdě a na hřišti nejen, že převáděla úžasné prvky svojí sestavy, ale také neúnavně svezla na svém speciálním kole každého, kdo si troufnul. Navíc přinesla také jednokolky, na kterých se mohli případní zájemci zkusit svézt. Nakonec Koloběžkiádě přálo i v té době poněkud vrtkavé počasí, takže se celé dopoledne úžasně povedlo.


Fotografická soutěž

Skupinka prostředí našeho Ekotýmu vyhlásila soutěž věnovanou prostředí Malešic. Zúčastnit se může každý, stačí zaslat 1 fotografii toho, co se vám v Malešicích líbí, případně nelíbí. Uzávěrka je 15. dubna 2017.Soutěž ve třídění odpadu pro 1. a 2. třídy

Na začátku března připravil Ekotým pro nejmladší žáky soutěž ve třídění odpadu. Zástupkyně Ekotýmu Tereza Nováková a Tereza Šámalová postupně navštívily první a druhé třídy. Pro žáky si připravily nejprve povídání o tom, jak minimalizovat odpad, jak odpad recyklovat a jak ho správně třídit. Potom měly děti připravený odpad správně roztřídit, za což byly odměněny drobnými odměnami.

Vánoční jarmark

21. prosince se již tradičně konal Vánoční jarmark. Na začátku se opět velmi líbilo vystoupení kroužku aerobiku, na závěr krásně zazpíval sbor pod vedení paní učitelky Daniely Volejníkové. Občerstvení v kuchyňce společně připravili žáci devátých tříd. Každá třída pak měla na stáncích spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Členové Ekotýmu se opět ujali prodeje předmětů zaslaných Fondem Sidus, který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Navíc na stanovišti Ekotýmu si mohli návštěvníci prohlédnout i velmi pěkné interaktivní popelnice na tříděný odpad zapůjčené firmou EKO-KOM. Velký dík patří žákům, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.

Světový den Ekoškol

Letošní oslava Světového dne Ekoškol byla zorganizována jinak než v předchozích čtyřech letech. Tentokrát žáci třetích až devátých tříd obcházeli šest stanovišť Ekotýmu. Na jednom stanovišti seznamovala příchozí žáky předsedkyně Ekotýmu Tereza Nováková s fungováním i historií mezinárodního programu Ekoškola, ostatní stanoviště měli na starost žáci z jednotlivých skupinek – voda, prostředí, energie, odpady a doprava.  Tam se žáci jednotlivých tříd rozdělili a plnili připravené úkoly – kvízy, křížovky i praktické úkoly. Za splnění úkolů třídy získávaly body. Nakonec byly odměněny první tři třídy z každého stupně. Na I. stupni zvítězila třída V. B, před V. C a IV. B, na II. stupni třída VII. B před IX. B a IX. A. Akce se líbila žákům i pedagogům, všem členům Ekotýmu patří velké poděkování za přípravu a organizaci soutěží. Poděkovat také musíme firmě EKO-KOM, která nám zcela výjimečně zapůjčila velmi pěkné interaktivní popelnice na tříděný odpad.


I v letošním školním roce je o práci v Ekotýmu velký zájem. Na schůzkách se zatím řešilo složení výboru Ekotýmu a rozdělení členů do jednotlivých pracovních skupinek. Předsedkyní Ekotýmu je Tereze Nováková z IX. B, místopředsedkyněmi jsou Tereza Šámalová a Tereza Škrabáková, také z IX. B. Bodování tříd si vzaly na starosti Aneta Hendrychová a Eliška Nová ze VI.A, které také budou o činnosti Ekotýmu informovat ostatní. O zápisky ze schůzek se postarají všechny tři Terky. Ekotým se dohodl na pokračování akce Papír za papír i sbírání víček. Také v letošním roce se naše škola připojí k oslavě Světového dne Ekoškol, ale vzhledem k dosavadnímu velmi časově náročnému začátku školního roku, dohodli jsme se na posunu termínu až na konec prosince. Tentokrát ale oslava proběhne jinak, Ekotým intenzivně pracuje na její přípravě. Nechte se překvapit!

 Nástěnka

Školu navštívil Mikuláš

obrázek
5.12. navštívil děti Mikuláš se svými pomocníky

Předávání Janského plaket

obrázek
Žáci II.C vystoupili na slavnostním předávání Janského plaket.

OVOV

obrázek
Žáci 2. - 9.r. plnili Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Dětský den 2017

obrázek
Žáci 9.ročníku uspořádali 1.6.2017 pro žáky 1.st. dětský den.

Koloběžkiáda

obrázek
Žáci 9.B a členové Ekotýmu pořádali pro žáky z 1.st. dopravní dopoledne.

Badminton do ZŠ

obrázek
Vybraní žáci 4. - 7.roč. se účastní projektu m.č.Praha 10 "Badminton do ZŠ" a turnaje "O pohár radního v oblasti školství Mgr.O.Počarovského.

Okno do Afriky

obrázek
Žáci 3.A se účastnili projektu Okno do Afriky.
Login
ZŠ nad Vodovodem
stranka-virtualni-prohlidka-65
 http://84.242.115.156/bakaweb/login.aspx

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy