Vědomostní soutěže

Pravidelně se účastníme těchto soutěží:

Konverzační soutěž  v Aj

Konverzační soutěž  v Nj

Matematická olympiáda

Dějepisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

Pythagoriáda

Archimediáda

Fyzikální olympiáda

Olympiáda v Čj

Matematický klokan

Olympiáda z biologie

Olympiáda z chemie

Přírodovědný klokan

Pražský pramen

Pangea - matem. soutěž

Dopravní soutěž

Nejlepší výsledky ve školním roce 2015/2016

Matematická olympiáda:   2.místo, 7.místo a 2
x 10.místo v OK (kat. Z5)

Olympiáda v Čj:                   16.místo v OK (9.roč.)

Zeměpisná olympiáda:     2.místo v OK (kat.C) a 9.místo v KK (kat.C)

Konverzační soutěž v Aj:       1.místo v OK a postup do KK

Archimediáda:                      3.místo v OK

Pythagoriáda:                      3.místo, 2x 4.místo, 6.místo v OK

Dopravní soutěž:                  5.místo v OK

Pangea-mezin.matem.soutěž:  postup žáka 5.r.do celorepublikového
                                             finále

Nejlepší výsledky ve šk. roce 2014/2015:

 

Konverzační soutěž v Nj        5.místo v OK

Zeměpisná olympiáda          1.místo (kat. A) a 2. místo (kat C) v OK,

                                         postup do KK, 12. místo v KK

Archimediáda                       1. 2. a  3.místo v OK

Fyzikální olympiáda               7. místo (kat.E) v OK

Matematická olympiáda         5.místo (5.r.) v OK

Pythagoriáda                        8.místo (8.r.) v OK

Biologická olympiáda             6. místo (9.r.) v OK

Pangea-mezin.matem.soutěž    postup 2 žáků (4.r.) do celorep. finále, 

                                              3. místo ve finále

Pražský pramen                     postup 1 žáka (9.r.) do celopražského finále

Dopravní soutěž                        1. místo (ml.žáci) v OK, 6. místo v KK

                                               2. místo (st.žáci) v OK

Nástěnka

Dětský den

obrázek
Žáci 9.ročníku uspořádali 1.6.2017 pro žáky 1.st. dětský den.

Koloběžkiáda

obrázek
Žáci 9.B a členové Ekotýmu pořádali pro žáky z 1.st. dopravní dopoledne.

Badminton do ZŠ

obrázek
Vybraní žáci 4. - 7.roč. se účastní projektu m.č.Praha 10 "Badminton do ZŠ" a turnaje "O pohár radního v oblasti školství Mgr.O.Počarovského.

Okno do Afriky

obrázek
Žáci 3.A se účastnili projektu Okno do Afriky.

Ekosoutěž

obrázek
Žákyně 9.B uspořádaly soutěž ve třídění odpadu pro 1. a 2.třídy

Vánoční jarmark

obrázek
21.12. proběhl tradiční Vánoční jarmark.

Světový den Ekoškol

obrázek
Projektový den 20.12.připravili členové Ekotýmu.

Zdobení stromečku

obrázek
Žáci 9. B ozdobili vánoční stromeček na Kubánském náměstí.

OVOV

obrázek
Ve dnech 29.9. a 30.9. proběhla tradiční sportovní akce Odznak všestrannosti olympijských vítězů.

Závěrečné zkoušky 9.ročníků

obrázek
Ve dnech 2.6. - 10.6.2016 se uskutečnily tradiční zkoušky žáků 9.ročníků

Dětský den

obrázek
Tradiční dětský den pořádali žáci 9.A a 9.B

Karneval v ZŠ Nad Vodovodem

obrázek

Vánoční návštěva v Léčebně Vršovice

obrázek
Děti z 5.B a 5.C potěšily vánočními koledami klienty Léčebny Vršovice

Vystoupení na vánočních trzích

obrázek
Děti z oddílu sportovního aerobiku vystoupily na vánočních trzích na Kubánském náměstí.

Bezpečně na kole

obrázek
Dne 9.10. se 3. a 4. třídy zúčastnily projektu m.č.Praha 10 "Bezpečně na kole"

OVOV

obrázek
1.10. a 2.10.2015 proběhla školní sportovní soutěž OVOV.

Titul Ekoškola

obrázek
Dne 18.6. nám byl znovu udělen mezinárodní titul Ekoškola, k předání došlo v Senátu ČR.
Login
ZŠ nad Vodovodem
stranka-virtualni-prohlidka-65
 http://84.242.115.156/bakaweb/login.aspx

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy