Převzetí třetího titulu Ekoškola v Senátu ČR - 18.6.2015 - 1 (7)
www.zsnadvodovodem.cz